Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség hírei

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akit a nyo­mo­zó ható­ság azzal gya­nú­sít, hogy 2021. augusz­tus 24-én...

2021. augusztus 26., 8:54

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség e hónap­ban két ügy­ben is vádat emelt a bíró­ság előtt két kül­föl­di fér­fi­val szem­ben, aki­ket ember­csem­pé­szé­sen értek...

2021. augusztus 25., 9:53

A Hódmezővásárhelyi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a helybeli férfival szemben, akinek a vád szerint a lakásán tavaly nyáron fedeztek fel kábítószerültetvényt.

2021. augusztus 24., 8:56

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség a hét­vé­gi ügye­le­te során letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a magyar állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­nak, akit a...

2021. augusztus 23., 10:02

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, aki teg­nap rob­ban­tás­sal fenye­get­te meg az egyik sze­ge­di...

2021. augusztus 19., 11:05

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a román fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki afgán állam­pol­gá­ro­kat csem­pé­szett. A meg­ala­po­zott...

2021. augusztus 18., 8:55

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, aki szom­bat reg­gel keve­re­dett nézet­el­té­rés­be egy...

2021. augusztus 17., 9:11

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy ser­tés­te­lep alkal­ma­zott­ja­ként több­szö­ri til­tás elle­né­re, mun­ká­ja...

2021. augusztus 16., 10:18

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki mint ver­seny­igaz­ga­tó köve­tett el olyan mulasz­tá­so­kat, ame­lyek egy néző halá­lá­hoz...

2021. augusztus 13., 9:45

1 2 3 4 29 30