Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség

A Fővárosi Főügyészség hírei

A vád sze­rint a vád­lott férfi szá­mos por­nog­ráf jel­le­gű fel­vé­telt tar­tott nevelt lányá­ról, amit még évek­kel koráb­ban, az álta­la titok­ban fel­sze­relt...

2021. április 8., 11:25

A kül­föl­di fér­fi­val szem­ben a meg­ala­po­zott gyanú már súlyo­sabb; a Fővá­ro­si Főügyész­ség továb­bi három hónap­pal indít­vá­nyoz­ta meg­hosszab­bí­ta­ni...

2021. április 8., 10:55

Az ügyész­ség a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­kedést tovább­ra is indo­kolt­nak tart­ja, ami­vel a bíró­ság is egyet­ér­tett, és a letar­tóz­ta­tást három...

2021. április 7., 8:44

A vád szerint a vádlott erőteljesen fékezett egy utasokat szállító autóbusz előtt, a busz sofőrje már nem tudott megállni, több utas megsérült.

2021. április 1., 9:04

Az ügyészség letöltendő börtönbüntetést indítványozott.

2021. március 31., 10:13

A NAV nyomozói az illegális üzemben több mint 6 millió szál cigarettát foglaltak le. A vád szerint az illegális cigarettagyártással a vádlottak összesen csaknem 1,3 milliárd forint...

2021. március 30., 9:05

A Fővárosi Főügyészség a gyanúsított letartóztatását indítványozta.

2021. március 29., 12:35

A nemzetközi igazságügyi együttműködés eredményeként megalakult magyar-norvég közös nyomozó csoport, az Eurojust és az Europol hatékony közreműködésével számolta fel a határokon...

2021. március 26., 9:50

A vád szerint a két férfi összesen négy időskorú sértettet támadott meg a nyakláncaik megszerzése érdekében, főleg lépcsőházakban.

2021. március 25., 12:05

1 2 3 19 20