Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség hírei

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség jelen­tős érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat a fákat...

2022. szeptember 27., 9:11

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki kirí­vó...

2022. szeptember 21., 8:40

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal...

2022. szeptember 20., 9:01

A Debreceni Járási Ügyészség közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki a zebrán ütötte el a sértettet.

2022. szeptember 14., 8:49

A Debreceni Járási Ügyészség pénzmosás bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat a két tolvajjal és segítőjükkel szemben.

2022. szeptember 13., 8:50

1 2 25 26