Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség

A Központi Nyomozó Főügyészség hírei

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség vesz­te­ge­tést állít­va elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te miatt hall­ga­tott ki gya­nú­sí­tott­ként egy...

2021. szeptember 24., 9:23

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és ember­ölés...

2021. szeptember 17., 9:44

A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség hivatalos személy elleni erőszak és közúti veszélyeztetés bűntette miatt emelt vádat az ukrán férfi ellen.

2021. szeptember 10., 12:57

A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség közúti veszélyeztetés és hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt rendelt el nyomozást.

2021. szeptember 9., 14:51

Elsőfokon a bíróság két év végrehajtásában négy évre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte a vadásztársa halálát okozó férfit.

2021. szeptember 8., 15:31

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség veze­tő beosz­tá­sú sze­mély által az elő­nyért hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve, bűn­szö­vet­ség­ben és...

2021. szeptember 7., 10:05

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség veze­tő beosz­tá­sú hiva­ta­los sze­mély által hiva­ta­li köte­les­sé­ge meg­sze­gé­sé­vel, üzlet­sze­rű­en és...

2021. szeptember 3., 8:55

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség két ügy­ben is nyo­mo­zást ren­delt el hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt. 2021 augusz­tus...

2021. szeptember 1., 12:11

A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség befejezte a Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése alapján elrendelt nyomozást.

2021. augusztus 26., 9:41

1 2 13 14