Főoldal » Hírek » Pécsi Fellebbviteli Főügyészség

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség hírei

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ért­ve a Pécsi Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta az első­fo­kú bíró­ság íté­le­tét annak a...

2022. június 14., 13:27

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ra tett indít­ványt a Pécsi Íté­lő­táb­lán azon vád­lott bün­te­tő­ügyé­ben, aki...

2022. június 2., 11:38

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú bíró­ság íté­le­té­nek hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a vád­lott­nak a...

2022. május 26., 13:16

A Pécsi Íté­lő­táb­la - az ügyé­szi indít­vánnyal egyet­ért­ve – súlyo­sí­tot­ta azon vád­lott bün­te­té­sét, aki kábí­tó­szert szál­lít­va köz­úti...

2022. május 24., 14:44

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Pécsi Íté­lő­táb­la előtt folya­mat­ban lévő másod­fo­kú eljá­rás­ban a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék első­fo­kú...

2022. május 20., 12:20

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt annak a vád­lott­nak a bün­te­tő­ügyé­ben, aki halá­lo­san...

2022. április 29., 10:29

A Pécsi Íté­lő­táb­la előtt foly­ta­tó­dott a bün­te­tő­el­já­rás azon vád­lot­tak bün­te­tő­ügyé­ben, akik kegyet­le­nül bán­tal­maz­ták a házá­ba...

2022. április 22., 11:05

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ért­ve a bíró­ság hely­ben­hagy­ta az íté­le­tet annak a vád­lott­nak a bün­te­tő­ügyé­ben, aki...

2022. április 5., 10:43

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú bíró­ság íté­le­té­nek súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta azon vád­lot­tak bün­te­tő­ügyé­ben, akik a...

2022. április 1., 9:31

1 2 10 11