Főoldal » Hírek » Rendezvények

Konferenciák, Képzések, Rendezvények

Dr. Polt Péter legfőbb ügyész átadta az Encsi Járási Ügyészség új épületét - fotókkal

Az ügyész­ség nagy figyel­met for­dít az épü­le­tei kor­sze­rű­sí­té­sé­re, ami­nek újabb pél­dá­ja a most átadott ügyész­sé­gi épü­let. Az átadó ünnep­sé­gen elhang­zott beszé­dé­ben Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész kiemel­te, hogy...

2021. szeptember 16., 13:14

Ügyészség 150 címmel tartottak emlékülést a Kaposvári Városházán - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Somogy Megyei Főügyész­ség és a Magyar Jogász Egy­let Somogy Megyei Szer­ve­ze­te 2021. szep­tem­ber 10-én ünne­pi emlék­ülést tar­tott „Ügyész­ség 150” cím­mel a Kapos­vá­ri Pol­gár­mes­te­ri Hiva­tal Dísz­ter­mé­ben. Az ünnep­sé­get dr. Hor­váth...

2021. szeptember 10., 13:05

Állami és legfőbb ügyész-i elismerések

Kiemelkedő színvonalon, elhivatottan végzett munkájukért három kollégánk állami kitüntetést kapott augusztus 20-a alkalmából.

2021. szeptember 1., 8:30

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetéssel ismerték el dr. Miklósné dr. Magyar Márta ügyészt - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Dr. Miklósné dr. Magyar Mártát a legfőbb ügyész is elismerésben részesítette példaértékű szakmai életútja miatt.

2021. augusztus 30., 11:43

A Bírák és Ügyészek Telepe a Kis-Svábhegyen

Ki gon­dol­ná a kora­be­li fotó­kat vagy mai fel­vé­te­le­ket látva, hogy a Kis-Svábhegyen az 1900-es évek ele­jén még sző­lős ker­tek, kuko­ri­ca­föl­dek, erdők, bozó­to­sok vol­tak, és nyoma sem volt a váro­si inf­ra­struk­tú­rá­nak? Bár­czy Ist­ván...

2021. május 14., 8:32

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség elmúlt évi munkájáról

A járványhelyzetben is törvényesen és eredményesen végezte munkáját 2020. évben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség.

2021. február 25., 11:30

A járványveszély alatt is helytállt a Heves Megyei Főügyészség a tavalyi évben - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Heves Megyei Főügyészség beszámolója a főügyészség és a hozzá tartozó járási ügyészségek elmúlt évéről.

2021. február 23., 8:50

Járvány idején még inkább szükséges a korrupcióellenes összefogás

A Belügyminisztérium, az Állami Számvevőszék, a Gazdasági Versenyhivatal, a Közbeszerzési Hatóság, a Kúria, a Legfőbb Ügyészség, a Magyar Nemzeti Bank és az Országos Bírósági Hivatal értékelése az elmúlt év korrupcióellenes tevékenységéről.

2020. november 26., 14:00

Első helyezést ért el az ügyészségi csapat a nemzetközi versenyen - interjú készült a győztesekkel a Petőfi Live-on

Szép hazai ered­ménnyel zárult az idei THEMIS ver­seny bün­te­tő­el­já­rás­jo­gi elő­dön­tő­je, a dr. Zsi­ros Bet­ti­na, dr. Sup­licz Dóra és dr. Batiz Krisz­ti­án ügyész­sé­gi fogal­ma­zók­ból álló csa­pat a máso­dik...

2020. augusztus 7., 11:38

1 2