Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények

Sajtóközlemények

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te annak a 33 éves fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki hóna­po­kon...

2022. május 23., 9:44

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki három éven keresz­tül enge­dély nél­kül gyűj­tött és tárolt hul­la­dé­kot egy megye­be­li...

2022. május 23., 9:02

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség Bar­csi Kiren­delt­sé­ge orv­va­dá­szat bűn­tet­te és lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat azok­kal a fér­fi­ak­kal szem­ben, akik...

2022. május 23., 8:50

A vád sze­rint egy 46 éves férfi drog­gal keres­ke­dett Buda­pes­ten, amely­ben édes­ap­ja is köz­re­mű­kö­dött. Elfo­gá­suk­kor jelen­tős mennyi­sé­gű...

2022. május 23., 8:44

Élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség azzal a fér­fi­val szem­ben, aki nem akar­ta tudo­má­sul venni, hogy a...

2022. május 23., 8:37

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 15 éves fia­tal­ko­rú férfi ellen sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt, aki egy bor­so­di...

2022. május 23., 8:29

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú ügyész­ség­ként a fele­sé­ge volt élet­tár­sát bán­tal­ma­zó férfi bün­te­té­sé­nek...

2022. május 23., 8:15

Nagy érdeklődés fogadta Polt Péter azon felvetését, hogy az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények esetében  - ha az Európai Unió azt szükségesnek látja -...

2022. május 23., 8:15

Két nőnek és egy 11 éves kis­lány­nak is meg­fog­ta a fene­két a férfi, aki – saját beval­lá­sa sze­rint – sze­xu­á­lis zava­rai miatt érez ellen­áll­ha­tat­lan...

2022. május 23., 8:10

1 2 565 566