Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények

Sajtóközlemények

A vád szerint egy huszonéves férfi pár hónappal ezelőtt, Budapest különböző kerületeiben követett el erőszakos, vagyon elleni bűncselekményeket nők sérelmére.

2022. május 26., 8:24

A Győri Fellebbviteli Főügyészség az ismerőse fiát hónapokon keresztül szexuálisan zaklató férfi büntetésének a súlyosítását indítványozta.

2022. május 25., 11:54

Súlyos testi sér­tést okozó, ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te és kábí­tó­szer fogyasz­tá­sá­val elkö­ve­tett kábí­tó­szer...

2022. május 25., 10:43

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a Fővá­ro­si Tör­vény­szék veze­tő beosz­tá­sú sze­mély által az elő­nyért hiva­ta­li...

2022. május 25., 10:36

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a 40 éves ság­új­fa­lui fér­fi­vel szem­ben, aki a sér­tet­tet a háza előtt leütöt­te, majd elvet­te a...

2022. május 25., 9:28

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség 2013. évben emelt vádat 2 rend­be­li hűt­len keze­lés bűn­tet­te miatt az MSZP egy­ko­ri fővá­ro­si alel­nö­ke,...

2022. május 25., 9:13

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki egy fej­szé­vel akar­ta...

2022. május 25., 8:57

Három gyerek hozzájuk hasonló korú gyerekeket próbált kirabolni a IV. kerületben. A fiatalkorúak ügyésze a 12 és 13 éves elkövetőkkel szemben javítóintézeti nevelést indítványoz.

2022. május 25., 8:46

A Tatabányai Járási Ügyészség súlyos testi sértés bűntette miatt emelt vádat azzal a fiatallal szemben, aki játékból indult bokszolás során úgy megütötte a másikat, hogy töréses...

2022. május 25., 8:38

1 2 3 4 570 571