Főoldal » Hírek » Somogy Megyei Főügyészség

A Somogy Megyei Főügyészség hírei

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a 21 éves...

2021. október 22., 9:38

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azok­kal a...

2021. október 21., 8:13

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt indí­tott bűn­ügyé­ben – mely­ben egy fla­kon...

2021. október 20., 9:25

A Kapos­vár Járá­si Ügyész­ség nagyobb vagyo­ni hát­rányt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek...

2021. október 19., 8:14

A Kapos­vár Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett lopás és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a 44 éves fér­fi­val szem­ben, aki Kapos­vár kör­nyé­ki fal­vak­ban...

2021. október 18., 8:39

A Kapos­vár Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 46 éves kapos­vá­ri fér­fi­val...

2021. október 15., 9:30

A Kapos­vár Járá­si Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a 38 éves kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben,...

2021. október 14., 8:45

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség kisebb kárt okozó ron­gá­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a bün­te­tett elő­éle­tű 37 éves fér­fi­val szem­ben, aki dühé­ben...

2021. október 13., 8:18

Milyen érzés először megpillantani a nevedet előadóként egy aktán? Hogyan hat a szóvivői munka az ügyészire?

2021. október 12., 8:40

1 2 33 34