Főoldal » Hírek » Szegedi Fellebbviteli Főügyészség

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség hírei

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú ügyész­ség­ként ará­nyos­nak tart­ja az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott bün­te­tést annak az...

2023. május 24., 9:16

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett ember­ölés vét­sé­gé­ben való bűnös­ség meg­ál­la­pí­tá­sát...

2023. május 15., 7:45

 A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú ügyész­ség­ként az alkal­ma­zott­ja éle­tét kiol­tó Bács-Kiskun vár­me­gyei fér­fi­val szem­ben...

2023. május 12., 8:55

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt abban az ügy­ben, amely­ben három férfi élet­ve­szé­lye­sen...

2023. május 10., 8:10

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát és továb­bi bűn­cse­lek­mény­ben való bűnös­ség meg­ál­la­pí­tá­sát...

2023. május 4., 9:21

Az ügy­ben első­fo­kon a Szol­no­ki Tör­vény­szék járt el a Jász-Nagykun-Szolnok Vár­me­gyei Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján. Az első­fo­kú íté­let sze­rint 2021...

2023. április 28., 8:59

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék íté­le­té­vel kisza­bott bün­te­té­sek hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt annak a...

2023. április 27., 9:23

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a haj­lék­ta­lan tár­su­kat bán­tal­ma­zó sze­ge­di pár ügyé­ben a férfi elkö­ve­tő bün­te­té­sé­nek...

2023. március 14., 8:33

Az ügyészség erős felindulásban elkövetett emberölés helyett emberölés bűntettének megállapítására tett indítványt.

2023. március 9., 8:46

1 2 27 28