Főoldal » Hírek » Vas Megyei Főügyészség

A Vas Megyei Főügyészség hírei

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség tizen­ne­gye­dik élet­évét betöl­tött sze­méllyel, hatal­mi, befo­lyá­si viszo­nyá­val vissza­él­ve elkö­ve­tett...

2021. szeptember 15., 8:22

A 27 illegális határátlépőt szállító gyanúsított letartóztatását eredményesen indítványozta a Szombathelyi Járási Ügyészség.

2021. szeptember 7., 8:44

A hét­vé­gén Vas megyé­ben két ügy­ben indít­vá­nyoz­ta az ügyész­ség annak a három fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki­ket 2021. augusz­tus 26-án Sár­vár...

2021. augusztus 31., 9:01

A Körmendi Járási Ügyészség bíróság elé állította a férfit, aki kedd hajnalban Nádasd térségben 12 afgánt szállított a kocsijában.

2021. augusztus 26., 15:17

A Sár­vá­ri Járá­si Ügyész­ség a múlt szer­dán bíró­ság elé állí­tot­ta azt a fér­fit, akit 2021. júli­us 23-án fog­tak el a 8. számú főúton Kar­akó...

2021. augusztus 24., 7:59

A hét­vé­gén a Vas Megyei Főügyész­ség két külön ügy­ben indít­vá­nyoz­ta annak a két fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki­ket 2021. augusz­tus 18-án Vas megyé­ben...

2021. augusztus 23., 14:23

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2018 júli­us és 2020 júni­us között 302...

2021. augusztus 18., 8:16

A Vas Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a külö­nös kegyet­len­ség­gel, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés­sel...

2021. augusztus 12., 8:04

Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sát annak a nőnek, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint Szom­bat­he­lyen...

2021. augusztus 10., 8:51

1 2 6 7