Főoldal » Hírek » Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség hírei

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség az íté­let súlyo­sí­tá­sát, a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­má­nak lénye­ges fel­eme­lé­sét, vala­mint továb­bi...

2022. január 13., 8:59

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett egy 24 éves kecs­ke­mé­ti nő letar­tóz­ta­tá­sá­ra, élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt. A...

2021. augusztus 31., 10:28

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség a 38 éves férfi ellen ember­ölés bűn­tet­te, kifosz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat. A vád­irat...

2021. június 25., 8:32

A Kun­szent­már­to­ni Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be egy 28 éves férfi és egy 25 éves nő ellen haszon­szer­zés végett, több ember­nek segít­sé­get...

2021. június 3., 8:40

A Szol­no­ki Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett egy 37 éves sár­ke­reszt­úri nő letar­tóz­ta­tá­sá­ra a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re idős korá­nál...

2021. május 21., 9:07

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség bíró­ság elé állí­tott egy 49 éves román állam­pol­gár­sá­gú fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te...

2021. április 26., 8:35

A Szolnoki Járási Ügyészség indítványt tett egy román állampolgárságú férfi letartóztatására vagyoni haszonszerzés végett, több személynek segítséget nyújtva elkövetett...

2021. február 2., 9:44

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség indítványt tett annak a 38 éves férfinek a letartóztatására, aki 2020. december 22-én, Karcagon megölte és elásta volt élettársát.

2021. január 11., 10:05

A Mezőtúri Járási Ügyészség indítványt tett a Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírójánál egy 29 éves kunszentmártoni nő letartóztatására rablás bűntettének kísérlete és...

2020. december 15., 9:32

1 2