Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség hírei

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség pénz­mo­sás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt egy letar­tóz­ta­tás­ban lévő nigé­ri­ai állam­pol­gár ellen, aki...

2022. január 19., 8:18

A köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben,...

2022. január 18., 8:05

A köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a nővel szem­ben, aki nem...

2022. január 17., 7:48

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sa bűn­tet­te, védett­sé­gi iga­zo­lás­sal való vissza­élés bűn­tet­te, vala­mint kábí­tó­szer...

2022. január 14., 8:14

A garáz­da­ság vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy másik fér­fit azért vert...

2022. január 13., 8:42

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki több alka­lom­mal ököl­lel, majd...

2022. január 12., 8:26

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő ügy­ben indít­vá­nyoz­ta annak a nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2022. janu­ár...

2022. január 7., 8:58

Köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­sé­ge és ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség...

2022. január 6., 8:23

A köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal az esz­ter­go­mi fér­fi­val szem­ben,...

2022. január 5., 8:13

1 2 37 38