Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség hírei

A gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal az ácsi fér­fi­val szem­ben, aki 15 darab...

2022. június 30., 8:22

A Sze­ge­di Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség elő­nyért hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés...

2022. június 29., 10:23

Garáz­da­ság vét­sé­ge miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki sör­rel öntött le egy nőt, a biz­ton­sá­gi...

2022. június 29., 8:05

Lopás bűn­tet­te miatt a Tatai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik evő­esz­köz­zel befe­szí­tett abla­kon keresz­tül...

2022. június 28., 7:23

Lopás bűn­tet­te miatt az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik tar­tá­lyo­kat lop­tak. A vád­irat sze­rint a...

2022. június 27., 7:32

Garáz­da­ság vét­sé­ge miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki sep­rű­nyél­lel támadt az óvat­lan...

2022. június 24., 8:11

Jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te és ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt a Tatai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val...

2022. június 23., 8:15

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik...

2022. június 22., 8:15

Garáz­da­ság vét­sé­ge miatt az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy busz­meg­ál­ló­ban bok­szolt a...

2022. június 21., 8:06

1 2 46 47