Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség hírei

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó üzlet­sze­rű­en, bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si...

2022. december 2., 8:55

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett pénz­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a három fér­fi­val szem­ben, akik 2021...

2022. november 24., 8:44

A kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val...

2022. november 23., 8:21

A Tatabányai Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt, azzal a cseh állampolgárral szemben, aki a tatabányai kórházban...

2022. november 22., 6:00

A Tatabányai Járási Ügyészség vádat emelt egy férfival szemben, aki a tatabányai buszvégállomáson ok előzetes szóváltás nélkül megütötte a sértettet.

2022. november 21., 6:00

A súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és garáz­da­ság bűn­tet­te miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a vád­irat­ban vég­re­haj­tan­dó...

2022. november 18., 6:00

A zsa­ro­lás bűn­tet­te, csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra az Esz­ter­go­mi...

2022. november 17., 11:00

A garáz­da­ság vét­sé­ge miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség  vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki játék­vesz­tés...

2022. november 16., 10:15

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a több­szö­rö­sen bün­te­tett, vissza­eső fér­fi­val...

2022. november 14., 9:32

1 2 51 52