Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség hírei

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te a letar­tóz­ta­tá­sát annak a hét...

2020. november 26., 15:12

A Tatabányai Járási Ügyészség gyermekpornográfia bűntette és lőszerrel visszaélés bűntette miatt benyújtott vádiratában fegyházbüntetésre tett indítványt a több, mint...

2020. november 25., 8:49

A Komáromi Járási Ügyészség a súlyos fenyegetéssel elkövetett zsarolás bűntette miatt indult ügyben vádiratot nyújtott be azzal a férfival szemben, aki egy kisfiút rendszeresen...

2020. november 24., 7:53

A Tatai Járási Ügyészség többrendbeli csalás bűntette és más bűncselekmények miatt indult ügyben vádiratot nyújtott be azzal a férfival és nővel szemben, akik megélhetésüket úgy...

2020. november 23., 7:01

A Tatabányai Járási Ügyészség halált okozó közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt vádat emelt azzal a férfival szemben, aki autójával áttért a másik forgalmi sávba,...

2020. november 20., 7:46

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség a hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­jé­nek meg­sér­té­se bűn­tet­te miatt indult ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a bábol­nai...

2020. november 19., 8:54

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség az állat­kín­zás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki olyan körül­mé­nyek között tar­tot­ta a...

2020. november 18., 13:44

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a lopás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik egy esz­ter­go­mi múze­um...

2020. november 17., 8:06

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a lopás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik egy esz­ter­go­mi múze­um...

2020. november 17., 8:06

1 2 8 9