Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség hírei

A köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett és a ron­gá­lás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai  Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be...

2020. október 13., 8:22

A mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal...

2020. október 12., 8:37

A köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fia­tal­ko­rú lánnyal szem­ben, akit...

2020. október 8., 8:25

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt indult ügy­ben...

2020. október 6., 8:51

Az üzlet­sze­rű­en, bűn­szer­ve­zet­ben, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett  ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult bün­te­tő ügy­ben az Esz­ter­go­mi...

2020. október 2., 10:59

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a garáz­da­ság vét­sé­ge miatt indult ügy­ben vádat emelt azzal az esz­ter­go­mi fér­fi­val szem­ben, aki meg­ütöt­te a...

2020. október 2., 8:24

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a lopás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki autó­bu­szon lopott el egy ott felej­tett kézi­tás­kát,...

2020. október 1., 8:41

Az üzlet­sze­rű­en, bűn­szer­ve­zet­ben, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett  ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult bün­te­tő­ügy­ben a Komá­ro­mi...

2020. szeptember 30., 11:44

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a garáz­da­ság vét­sé­ge miatt indult ügy­ben vádat emelt azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik a sér­tett sérel­me­zett...

2020. szeptember 29., 7:40

1 2 27 28 29 32 33