Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség hírei

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sát annak a fér­fi­nak,...

2020. október 30., 13:20

A köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség  tevé­keny meg­bá­nás miatt szün­tet­te meg az...

2020. október 30., 8:14

A lőfegy­ver­rel, rob­ba­nó­anyag­gal, rob­ban­tó­szer­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a  Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott...

2020. október 29., 8:19

A cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség két fér­fi­val és két nővel szem­ben nyúj­tott be...

2020. október 28., 8:12

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja meg­hosszab­bí­tot­ta annak a két fér­fi­nak a...

2020. október 27., 8:35

A lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki­től a...

2020. október 26., 8:01

A külö­nö­sen nagy kárt okozó csa­lás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te a...

2020. október 22., 11:22

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő 27 éves fér­fi­val szem­ben, aki Hol­lan­di­á­ból hozott kábí­tó­szer...

2020. október 22., 9:37

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja meg­hosszab­bí­tot­ta a letar­tóz­ta­tá­sát annak...

2020. október 21., 12:56

1 2 7 8 9 13 14