Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség hírei

Garáz­da­ság vét­sé­ge miatt az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a két fér­fit, akik köz­le­ke­dé­si...

2023. február 7., 11:50

A Komárom-Esztergom Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő ügy­ben indít­vá­nyoz­ta annak a fia­tal fér­fi­nak a...

2023. február 6., 13:45

A garáz­da­ság vét­sé­ge és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt a Tatai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a bár bejá­ra­ti...

2023. február 6., 8:00

A rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő két...

2023. február 3., 8:09

A zak­la­tás vét­sé­ge miatt az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki lánc­fű­résszel hado­ná­szott és...

2023. február 2., 8:23

A nagyobb érték­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a bün­tet­len fér­fi­val szem­ben, aki...

2023. január 30., 8:30

A Komárom-Esztergom Vár­me­gyei Főügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt vádat emelt két fér­fi­val szem­ben. Egyi­kük a lakó­há­zá­nak...

2023. január 25., 8:51

A súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki...

2023. január 24., 8:47

Az ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal az ukrán állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val...

2023. január 23., 9:10

1 2 53 54