Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség hírei

A súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult ügy­ben a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be egy férfi ellen, aki­nek...

2023. május 24., 8:50

A lopás bűn­tet­te és lopás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi  Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be három fér­fi­val szem­ben, akik...

2023. május 16., 8:15

A hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­jé­nek meg­sér­té­se bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a 2...

2023. május 12., 8:37

Pros­ti­tú­ció elő­se­gí­té­sé­nek bűn­tet­te miatt az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki...

2023. május 11., 7:39

Csa­lás bűn­tet­te miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki inter­ne­tes társ­ke­re­ső olda­la­kon...

2023. május 10., 7:52

Cser­ben­ha­gyás vét­sé­ge miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a kör­for­ga­lom­ba az...

2023. május 9., 7:42

Az állat­kín­zás vét­sé­ge miatt indult bün­te­tő­el­já­rás lefoly­ta­tá­sát köve­tő­en a Komárom-Esztergom Vár­me­gyei Főügyész­ség köz­jo­gi szak­ága...

2023. május 4., 8:46

Pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt a Tatai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki csa­lás­ból szár­ma­zó pénzt vett fel a...

2023. május 3., 8:33

A fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot...

2023. április 27., 9:08

1 2 58 59