Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség

A Központi Nyomozó Főügyészség hírei

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség – rész­ben foly­ta­tó­la­go­san, bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett – vagyon elle­ni és kor­rup­ci­ós...

2022. június 30., 9:20

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt állít ma bíró­ság elé egy bor­so­di fér­fit. A...

2022. június 28., 11:03

A Sze­ge­di Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elő­nyért hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve, üzlet­sze­rű­en, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett...

2022. június 27., 10:41

A bíró­ság min­den­ben egyet­ér­tett a Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség letar­tóz­ta­tás­ra irá­nyu­ló indít­vá­nyá­val. A meg­ala­po­zott...

2022. június 24., 12:14

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csá­nál egy rend­őr ellen, aki isme­rő­sei...

2022. június 23., 10:35

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség erő­szak­kal elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt foly­tat nyo­mo­zást egy 35 éves férfi ellen. A...

2022. június 22., 14:08

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt állít ma bíró­ság elé egy bor­so­di fér­fit, aki...

2022. június 20., 13:21

A Győri Regionális Nyomozó Ügyészség hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más korrupciós bűncselekmény miatt rendelt el nyomozást.

2022. június 17., 13:18

A Győri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt ren­delt el nyo­mo­zást a 30 éves férfi...

2022. június 16., 10:22

1 2 24 25