Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség

A Központi Nyomozó Főügyészség hírei

A Győri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat a Tapol­cai...

2022. július 7., 9:17

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 10.

2022. július 6., 11:22

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te, könnyű testi sér­tés, vala­mint becsü­let­sér­tés vét­sé­ge...

2022. július 6., 10:33

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség légi köz­le­ke­dés halált okozó gon­dat­lan veszé­lyez­te­té­sé­nek vét­sé­ge miatt emelt vádat az álla­mi légi...

2022. július 4., 10:06

A Győri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség elő­nyért hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés...

2022. július 1., 10:37

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség – rész­ben foly­ta­tó­la­go­san, bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett – vagyon elle­ni és kor­rup­ci­ós...

2022. június 30., 9:20

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt állít ma bíró­ság elé egy bor­so­di fér­fit. A...

2022. június 28., 11:03

A Sze­ge­di Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elő­nyért hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve, üzlet­sze­rű­en, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett...

2022. június 27., 10:41

A bíró­ság min­den­ben egyet­ér­tett a Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség letar­tóz­ta­tás­ra irá­nyu­ló indít­vá­nyá­val. A meg­ala­po­zott...

2022. június 24., 12:14

1 2 3 26 27