Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség

A Központi Nyomozó Főügyészség hírei

A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt vádat emelt egy rendőr ellen a Kazincbarcikai Járásbíróságon.

2020. november 23., 15:00

A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség alig több, mint egy hét alatt 6 ügyben, 13 személy őrizetét rendelte el hivatalos személy elleni erőszak bűntettének elkövetése miatt.

2020. november 20., 10:57

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség újabb, rend­őrök­re táma­dó sze­mé­lyek őri­ze­tét ren­del­te el. Az ügy előz­mé­nye sze­rint 2020. novem­ber...

2020. november 12., 13:08

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hét­vé­gén hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak, köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­nek és ittas...

2020. november 9., 14:14

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség köte­les­ség meg­sze­gé­sé­re és hiva­ta­li hely­zet­tel vissza­élés­re irá­nyu­ló hiva­ta­li vesz­te­ge­tés,...

2020. november 6., 9:45

A Kapos­vá­ri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség halált okozó, fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt vádat emelt egy...

2020. október 22., 9:48

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te...

2020. október 21., 9:47

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szék...

2020. október 20., 10:12

Az ügy­ben a Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség előre kiter­vel­ten, hiva­ta­los sze­mély és több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés...

2020. október 8., 9:57

1 2 25 26 27 28 29