Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség

A Központi Nyomozó Főügyészség hírei

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség hivatali helyzettel visszaélésre irányuló hivatali vesztegetés bűntette és más bűncselekmények miatt folytat nyomozást.

2020. december 2., 12:53

A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség hivatalos személy elleni erőszak bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat a 24 éves borsodi férfi ellen.

2020. november 30., 13:02

A Győri Regionális Nyomozó Ügyészség hivatalos személy elleni erőszak bűntette és más bűncselekmények miatt folytat nyomozást egy Ausztriában élő férfi ellen.

2020. november 26., 13:05

A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt vádat emelt egy rendőr ellen a Kazincbarcikai Járásbíróságon.

2020. november 23., 15:00

A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség alig több, mint egy hét alatt 6 ügyben, 13 személy őrizetét rendelte el hivatalos személy elleni erőszak bűntettének elkövetése miatt.

2020. november 20., 10:57

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség újabb, rend­őrök­re táma­dó sze­mé­lyek őri­ze­tét ren­del­te el. Az ügy előz­mé­nye sze­rint 2020. novem­ber...

2020. november 12., 13:08

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hét­vé­gén hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak, köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­nek és ittas...

2020. november 9., 14:14

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség köte­les­ség meg­sze­gé­sé­re és hiva­ta­li hely­zet­tel vissza­élés­re irá­nyu­ló hiva­ta­li vesz­te­ge­tés,...

2020. november 6., 9:45

A Kapos­vá­ri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség halált okozó, fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt vádat emelt egy...

2020. október 22., 9:48

1 2 27 28 29 30 31