Főoldal » Hírek » Nógrád Megyei Főügyészség

A Nógrád Megyei Főügyészség hírei

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt az ellen a 41 éves Nóg­rád megyei férfi ellen, aki az autó­ján elvég­zett javí­tá­so­kat köve­tő­en nem fizet­nek,...

2022. június 30., 8:51

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség cser­ben­ha­gyás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 28 éves szerb állam­pol­gár­sá­gú férfi ellen, aki anél­kül haj­tott el egy...

2022. június 29., 9:18

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te egy 20 és egy 27 éves...

2022. június 28., 9:10

Cso­por­to­san, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség egy 25 és egy 26 éves Nóg­rád...

2022. június 24., 9:14

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a 72 éves Nóg­rád megyei férfi ellen, aki­nek...

2022. június 22., 9:24

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­tól elté­rő­en a nyo­mo­zá­si bíró bűn­ügyi fel­ügye­le­tet ren­delt el az enge­dély nél­kül...

2022. június 21., 13:44

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya nyo­mán a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, a Sal­gó­tar­ján...

2022. június 20., 12:16

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 44 éves Pest megyei férfi ellen, aki a zeb­rán...

2022. június 15., 8:53

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 78 éves Nóg­rád megyei férfi ellen, aki egy vas­úti átjá­ró­ba úgy haj­tott be, hogy a fény­so­rom­pó nem adott...

2022. június 14., 10:10

1 2 42 43