Főoldal » Hírek » Nógrád Megyei Főügyészség

A Nógrád Megyei Főügyészség hírei

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a 18 éves diós­je­női fia­tal­lal szem­ben, aki a koráb­bi fűnyí­rá­sért járó pénzt köve­tel­te 72 éves...

2022. január 18., 10:01

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te annak a 24 éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki...

2022. január 14., 8:50

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te annak a 25 éves...

2022. január 13., 9:14

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék 10 hónap­ról 3 év bör­tön­bün­te­tés­re súlyo­sí­tot­ta annak a 37 éves sal­gó­tar­já­ni fér­fi­nak a bün­te­té­sét, aki...

2022. január 12., 10:02

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a 34 éves szé­csé­nyi fér­fi­val szem­ben, aki két­szer is kan­na­bisz mago­kat ren­delt az inter­ne­ten, mert...

2022. január 11., 9:54

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék súlyo­sí­tot­ta annak a 26 éves Nóg­rád megyei fér­fi­nak a bün­te­té­sét, aki isme­rő­sei házá­ból lopott, mely tet­té­ért...

2022. január 7., 9:01

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség indít­vá­nya nyo­mán a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te annak a 69 éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki ott­ho­nuk­ban egy...

2022. január 5., 9:01

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja ügyé­szi indít­vány­ra elren­del­te annak a 26 éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki...

2022. január 4., 12:03

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 17 éves fiú­val szem­ben, aki gyer­mek­ko­rú test­vé­ré­vel múze­u­mi kerék­pá­ro­kat tulaj­do­ní­tott...

2021. december 30., 10:00

1 2 33 34