Főoldal » Hírek » Nógrád Megyei Főügyészség

A Nógrád Megyei Főügyészség hírei

A Balassagyarmati Járási Ügyészség indítványa alapján a bíróság elrendelte annak a 14 éves fiúnak a letartóztatását, aki hónapokon keresztül terrorizálta 12 éves osztálytársát.

2020. november 23., 9:46

Elsőfokú ítélet a börtönből szabadult, riválisát megkéselő férfi ügyében.

2020. november 20., 8:47

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság meg­hosszab­bí­tot­ta az isme­rő­sét kirab­ló fia­tal férfi letar­tóz­ta­tá­sát. A 19 éves...

2020. november 20., 8:44

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vád­kép­vi­se­le­te foly­tán a bíró­ság jog­erő­sen pénz­bün­te­tés­re ítél­te azt a fér­fit, aki egy...

2020. november 18., 9:21

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja letar­tóz­tat­ta azt a...

2020. november 17., 9:48

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vád­eme­lé­se nyo­mán a bíró­ság 4 év 4 hó bör­tön­re ítélt egy több­szö­rös vissza­eső fér­fit, az íté­let ellen az...

2020. november 13., 9:31

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vád­eme­lé­se nyo­mán a bíró­ság egy év sza­bad­ság­vesz­tés­re és két év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től...

2020. november 12., 8:31

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 28 éves Nóg­rád megyei fér­fi­val és 25 éves tár­sá­val szem­ben. A fia­ta­labb férfi a rend­szám nél­kü­li...

2020. november 9., 10:02

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség bíró­ság elé állí­tot­ta azt a 24 éves szlo­vák állam­pol­gár­sá­gú fér­fit és fele­sé­gét, akik a nóg­rá­di...

2020. november 6., 10:51

1 2 6 7