Főoldal » Hírek » Nógrád Megyei Főügyészség

A Nógrád Megyei Főügyészség hírei

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra Nóg­rád megye nyo­mo­zá­si bíró­ja elren­del­te egy 30 éves ecse­gi férfi a letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy csa­lád...

2022. december 2., 11:43

Garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ta meg a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség azt a 49 éves sal­gó­tar­já­ni teher­au­tó sofőrt, aki...

2022. december 2., 9:59

Ered­mé­nyes ügyé­szi fel­leb­be­zés után elzá­rás helyett egy év bör­tönt kapott az a 37 éves, bün­te­tett elő­éle­tű Nóg­rád megyei férfi, aki a fiá­val...

2022. december 1., 9:49

Ered­mé­nyes ügyé­szi fel­leb­be­zés nyo­mán 4 év helyett 7 év bör­tön­re ítél­ték azt a 77 éves fér­fit, aki fel­nőtt korú lányát rend­sze­re­sen sze­xu­á­lis...

2022. november 28., 10:30

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya nyo­mán a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te annak a 40 éves Nóg­rád megyei nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2022...

2022. november 25., 9:36

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te egy 21 éves mát­ra­ve­re­bé­lyi férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki több...

2022. november 21., 9:54

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyai nyo­mán a nyo­mo­zá­si bíró nyolc gya­nú­sí­tot­tal szem­ben ren­delt el kény­szer­in­téz­ke­dést. Az elkö­ve­tők...

2022. november 11., 12:26

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dé­si ügyé­sze pénz­bün­te­tést indít­vá­nyoz azzal a 22 éves Nóg­rád megyei fér­fi­val szem­ben, aki...

2022. november 10., 9:32

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a 76 éves házi­or­vos­sal szem­ben, aki az elekt­ro­ni­kai esz­kö­ze­in gyer­me­kek­ről készült por­nog­ráf...

2022. november 7., 9:03

1 2 49 50