Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség

A Nógrád Vármegyei Főügyészség hírei

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 48 éves cseh állam­pol­gár ellen, aki Nóg­rád vár­me­gyé­ben oko­zott köz­úti bal­ese­tet. A vád­irat...

2023. február 8., 10:09

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be egy 18 éves pász­tói lány ellen, aki figyel­met­len­sé­ge miatt neki­üt­kö­zött egy lezárt...

2023. február 6., 9:36

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 21 éves pat­var­ci fér­fi­val szem­ben, aki a por­tá­ján kigyul­ladt tűz oltá­sa után a tűz­ol­tók...

2023. február 3., 9:38

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te egy 27 éves férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki két kifosz­tást és két...

2023. január 31., 11:28

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy lány ellen, aki elkö­tött egy par­ko­ló autót, majd egy tóba haj­tott vele. A vád­irat sze­rint 2022-ben, egy...

2023. január 25., 10:08

A Balassagyarmati Járási Ügyészség közlekedési ügyésze vádat emelt egy budakeszi férfi ellen, aki a 2. sz. főúton okozott több személy és egy ló sérülésével járó balesetet.

2023. január 23., 10:08

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za egy 27 éves fér­fi­nak az ügyé­ben. Az elkö­ve­tő...

2023. január 20., 9:34

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség hamis tanú­zás miatt emelt vádat egy 44 éves sal­gó­tar­já­ni fér­fi­val szem­ben, aki becsü­let­sér­tés miatt jelen­tet­te...

2023. január 19., 10:09

A Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a pász­tói házas­pár­ral szem­ben, akik egy kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tű fia­tal nőt kény­sze­rí­tet­tek...

2023. január 18., 9:59

1 2 52 53