Főoldal » Hírek » Pest Megyei Főügyészség

A Pest Megyei Főügyészség hírei

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész adta át a Mono­ri Járá­si Ügyész­ség új, modern és ener­gia­ha­té­kony épü­le­tét. A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség eddig a...

2022. november 24., 11:04

A Buda­ör­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki Nagy­ko­vá­csi­ban több éven át lopott üzem­anya­got par­ko­ló autók­ból és más dol­go­kat...

2022. november 22., 9:28

Egy kül­föl­di férfi védett mada­rat lőtt le, amely miatt fél­mil­lió forint kár meg­té­rí­té­se érde­ké­ben indí­tott pert vele szem­ben a Pest Megyei Főügyész­ség....

2022. november 16., 9:31

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki apját és lakó­tár­sát is súlyo­san bán­tal­maz­ta. A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő koráb­ban apja...

2022. november 15., 9:24

Egy idős, hanyat­ló men­tá­lis álla­pot­ban lévő asszony úgy adta el töre­dék áron az ingat­la­nát, hogy nem is emlé­ke­zett arra, hogy az övé volt. A Pest Megyei...

2022. november 9., 8:40

A Gödöllői Járásbíróság és a Gödöllői Járási Ügyészség felújított épületét október 20-án dr. Polt Péter legfőbb ügyész és dr. Senyei György, az Országos Bírósági...

2022. november 4., 8:48

A Nagykőrösi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki költekező életmódját barátaitól, illetve ismerőseitől megtévesztéssel megszerzett pénzből finanszírozta.

2022. november 3., 8:44

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki álta­la is tudot­tan hibás autó­val köz­le­ked­ve neki­üt­kö­zött egy busz­meg­ál­ló­nak. A...

2022. október 28., 8:52

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt két férfi ellen, akik egy csö­rö­gi házra dob­tak Molotov-koktélokat, miköz­ben ott töb­ben alud­tak. A vád­irat sze­rint az...

2022. október 26., 8:48

1 2 28 29