Főoldal » Hírek » Pest Megyei Főügyészség

A Pest Megyei Főügyészség hírei

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség ma kilenc sze­mélyt állít bíró­ság elé, aki az elmúlt két hét­ben ittas álla­pot­ban vezet­ték gép­jár­mű­ve­i­ket. Az...

2020. november 3., 9:11

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki vissza­él­ve a neki adott meg­ha­tal­ma­zás­sal tíz­mil­lió forin­tot...

2020. október 22., 10:31

Az Érdi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki koráb­bi  barát­nő­je kis­ko­rú uno­ka­hú­gát csá­bí­tot­ta el. A...

2020. október 16., 12:46

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta két férfi letar­tóz­ta­tá­sát, akik 2020 augusz­tu­sá­ban több abo­nyi házba is betör­tek. Az egyik elkö­ve­tő...

2020. október 16., 9:59

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt két fér­fi­val és egy nővel szem­ben, mert közös isme­rő­sü­ket az egyik férfi halál­ra verte, míg a másik két sze­mély a nyo­mok...

2020. október 14., 9:13

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta két férfi letar­tóz­ta­tá­sát, akik Jász­ka­ra­je­nő tér­sé­gé­ben árul­tak „kris­tály”...

2020. október 8., 11:31

Az Érdi Járá­si Ügyész­ség a mai napon bíró­ság elé állít­ja a hétfő este, hét szír állam­pol­gár tár­sa­sá­gá­ban elfo­gott ember­csem­pészt. Az ukrán...

2020. október 8., 9:37

Az Érdi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta két férfi letar­tóz­ta­tá­sát, akik egy érdi ingat­lan­ból pró­bál­tak lopni úgy, hogy mind­ket­ten nyom­kö­ve­tő...

2020. október 6., 15:15

A Pest Megyei Főügyész­ség egy hanyat­ló men­tá­lis álla­pot­ban lévő idős férfi érde­ké­ben indí­tott pert. A férfi szin­te min­den vagyo­nát elaján­dé­koz­ta...

2020. október 6., 8:08

1 2 4 5 6 8 9