Főoldal » Hírek » Pest Megyei Főügyészség

A Pest Megyei Főügyészség hírei

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy nő ellen, aki tit­kolt ter­hes­sé­ge után egy bok­ros köz­te­rü­le­ti részen meg­szül­te gyer­me­két majd a sor­sá­ra hagy­ta....

2020. szeptember 30., 8:51

A Szi­get­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki egy betö­rés­sel több, mint 62 mil­lió forin­tot szer­zett meg.  A vád sze­rint a férfi...

2020. szeptember 29., 9:00

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki az elmúlt fél évben Gödöl­lő tér­sé­gé­ben árult kábí­tó­szert. A...

2020. szeptember 25., 9:30

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta volt házas­tár­sát, sőt édes­any­já­ra is rátá­madt és még meg is lopta....

2020. szeptember 24., 9:04

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki több fik­tív pro­filt lét­re­hoz­va egy közös­sé­gi olda­lon több mint húsz embert...

2020. szeptember 22., 12:15

A Pest Megyei Főügyész­ség hét – köz­tük két fia­tal­ko­rú – sze­méllyel szem­ben emelt vádat, akik két sér­tet­tet több­ször is ki- illet­ve elra­bol­tak.  A vád...

2020. szeptember 22., 9:34

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, mert egy vita során hasba szúr­ta lakó­tár­sát, aki annak követ­kez­té­ben elhunyt. A...

2020. szeptember 14., 14:58

A Pest Megyei Főügyész­ség húsz ember ellen emelt vádat, akik részt vet­tek tavaly Rác­ke­vén egy tömeg­ve­re­ke­dés­ben, amely­nek során töb­ben súlyo­san...

2020. szeptember 14., 9:57

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állít bíró­ság elé egy kábí­tó­szer dílert, aki idén júni­us­ban még dro­got árult. Az elkö­ve­tő 2019...

2020. szeptember 9., 10:08

1 2 5 6 7 8 9