Főoldal » Hírek » Rendezvények

Konferenciák, Képzések, Rendezvények

Közös nyilatkozatot fogadtak el a Visegrádi Négyek Legfőbb Ügyészei – fotóval - a Legfőbb Ügyészség sajtóközleménye

A Viseg­rá­di Négyek Leg­főbb Ügyész­sé­gei között hosszú évek óta kiemelt fon­tos­sá­gú, folya­ma­tos és zavar­ta­lan az együtt­mű­kö­dés. Az idén Cseh­or­szág­ban, Brno-ban tar­tott meg­be­szé­lé­sen a részt­ve­vők szán­dék­nyi­lat­ko­za­tot...

2023. május 25., 10:55

"Bűn és bűnhődés" - MJE konferencia

Izgal­mas témá­kat, gon­do­lat­éb­resz­tő elő­adá­so­kat hall­gat­hat­tak a részt­ve­vők a Magyar Jogász Egy­let (MJE) szer­ve­zé­sé­ben, a Buda­pes­ti Ügy­vé­di Kama­ra Dísz­ter­mé­ben tar­tott kon­fe­ren­ci­án.   A ren­dez­vény mot­tó­ja...

2023. május 23., 8:30

Idén hazánkban rendezik a THEMIS versenyt

Fia­tal kol­lé­gá­ink egy nagyon érde­kes, jog­ha­tó­sá­gi téma­kör­ben mére­tik meg magu­kat az idei nem­zet­kö­zi THEMIS ver­se­nyen. Az ügyész­ség rend­sze­re­sen részt vesz a THEMIS ver­se­nyen, nincs ez más­ként idén sem. Az...

2023. május 17., 8:30

Nagyszabású konferencia dr. Kovács Tamás emlékére

A Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság emlékkötettel és tudományos konferenciával tisztelgett az egyesület alapító tagja és egykori elnöke, dr. Kovács Tamás altábornagy korábbi legfőbb ügyész emléke előtt.

2023. május 3., 8:30

Találkozó David Pressman, az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövete és Dr. Polt Péter legfőbb ügyész között

Dr. Polt Péter legfőbb ügyész hivatalában bemutatkozó látogatásra fogadta David Pressman urat, az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövetét.

2023. április 27., 16:27

Természeti örökségünk jogi védelme - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség a Föld világnapja alkalmából hat vármegye ügyészei számára szakmai napot szervezett a természetvédelem, állatkínzás és a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűncselekmények aktuális kérdéseiről.

2023. április 26., 8:59

Épületátadó Komáromban

Dr. Polt Péter legfőbb ügyész átadta a Komáromi Járási Ügyészség felújított, modern irodaépületét. Kisfilmünk az átadóról készült.

2023. április 24., 8:44

101. születésnapját ünnepelte kollégánk

Dr. Frischmann Edgár kollégánk idén 101. születésnapját ünnepelte, a köszöntés természetesen nem maradhatott el!

2023. április 7., 9:00

Polt Péter találkozója a brit nagykövettel

Dr. Polt Péter legfőbb ügyész hivatalában fogadta az Egyesült Királyság budapesti nagykövetét, Paul Fox urat.

2023. április 6., 8:30

1 2 7 8