Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények

Sajtóközlemények

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Pécsi Íté­lő­táb­la előtt folya­mat­ban lévő másod­fo­kú eljá­rás­ban a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék első­fo­kú...

2022. május 20., 12:20

A vád sze­rint egy 26 éves férfi 2020-ban drog­gal keres­ke­dett Buda­pes­ten, barát­ja, aki szin­tén díler­ke­dett, tőle vette a mari­hu­á­nát. Elfo­gá­suk­kor egy V....

2022. május 20., 10:01

Buda­ör­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki egy hónap alatt négy­szer kísé­relt meg nagyobb érték­ben lopni ugyan­ab­ból az áru­ház­ból.   A...

2022. május 20., 9:12

A Szekszárdi Járási Ügyészség ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt nyolc férfit és egy nőt állított a héten a Szekszárdi Járásbíróság elé, akik a tolnai...

2022. május 20., 9:07

A szakértői vizsgálat megállapította, hogy az elkövető pszichológiailag alkalmatlan a járművezetésre.

2022. május 20., 9:01

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki...

2022. május 20., 8:53

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki közel 47 mil­lió forint bűnös pénz tisz­tá­ra mosá­sá­ban vett részt. A vád­irat sze­rint a szerb...

2022. május 20., 8:49

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség a hiva­ta­li vissza­élés bűn­tet­te miatt foly­ta­tott eljá­rást bűn­cse­lek­mény hiá­nyá­ban meg­szün­tet­te....

2022. május 20., 8:45

A Kiskunhalasi Járási Ügyészség személyi szabadság megsértése, zaklatás és könnyű testi sértés miatt emelt vádat.

2022. május 20., 8:28

1 2 3 565 566