Főoldal » Hírek » Somogy Megyei Főügyészség

A Somogy Megyei Főügyészség hírei

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy, a húszas éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben. A...

2022. január 19., 8:15

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség jelen­tős érdek­sé­rel­met okoz­va elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény...

2022. január 17., 7:44

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat össze­sen négy...

2022. január 14., 8:09

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te, orv­va­dá­szat bűn­tet­te és lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat azok­kal a fér­fi­ak­kal...

2022. január 12., 8:08

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség több rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a har­min­cas éve­i­ben járó buda­pes­ti...

2022. január 10., 7:27

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt nyúj­tott...

2022. január 7., 8:05

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség súlyos fenye­ge­tés­sel, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a...

2022. január 6., 8:17

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség nagyobb kárt okozó ron­gá­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a sió­fo­ki fér­fi­val...

2022. január 5., 8:15

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség súlyos fenye­ge­tés­sel foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat három...

2022. január 4., 9:17

1 2 40 41