Főoldal » Hírek » Somogy Megyei Főügyészség

A Somogy Megyei Főügyészség hírei

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben, keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat egy test­vér­pár­ral,...

2022. december 2., 7:40

A Somogy Megyei Főügyész­ség gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett ember­ölés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki­nek a kutyái olyan súlyo­san...

2022. november 30., 8:04

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re üzlet­sze­rű­en és dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt...

2022. november 28., 8:49

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség lopás vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a fér­fit, aki az előző vásár­ló ott­fe­lej­tett...

2022. november 25., 8:27

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy fia­tal­ko­rú fiú­val és...

2022. november 23., 8:32

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a...

2022. november 21., 9:11

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a nőt, aki a...

2022. november 18., 7:00

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a csur­gói fér­fi­val szem­ben, aki egy...

2022. november 16., 8:31

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a...

2022. november 14., 8:22

1 2 55 56