Főoldal » Hírek » Somogy Megyei Főügyészség

A Somogy Megyei Főügyészség hírei

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fia­tal...

2022. június 29., 8:10

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más...

2022. június 27., 8:27

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a két nővel és három...

2022. június 24., 8:21

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki Kapos­vá­ron ráug­rott egy...

2022. június 22., 9:28

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség jelen­tős érték­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy sió­fo­ki töl­tő­ál­lo­más...

2022. június 20., 8:14

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség öngyil­kos­ság­ban köz­re­mű­kö­dés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a nővel szem­ben, aki közös öngyil­kos­sá­got ter­ve­zett...

2022. június 15., 8:13

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt  emelt vádat azzal a négy fér­fi­val...

2022. június 13., 8:43

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li minő­sí­tett csa­lás bűn­tet­te, továb­bá más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a két fér­fi­val szem­ben,...

2022. június 9., 8:57

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fia­tal­ko­rú fiú­val...

2022. június 8., 8:16

1 2 47 48