Főoldal » Hírek » Somogy Megyei Főügyészség

A Somogy Megyei Főügyészség hírei

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség cser­ben­ha­gyás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a 71 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2021 júli­u­sá­ban bal­ese­tet oko­zott...

2021. október 12., 7:51

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben,...

2021. október 11., 8:13

A Siófoki Járási Ügyészség csoportosan elkövetett garázdaság bűntette miatt gyorsított eljárásban állította bíróság elé azt az öt fiatal férfit, akik júliusban összeverekedtek...

2021. október 8., 9:12

A Somogy Megyei Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a 41 éves fér­fi­val szem­ben, aki...

2021. október 7., 8:13

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség sza­bály­sér­té­si érték­re, üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a...

2021. október 6., 8:17

A leg­ré­gebb óta hiva­tal­ban lévő főügyész az emlé­ke­ze­tes ügyek­ről, az ala­pok fon­tos­sá­gá­ról, a szü­lő­vá­ros sze­re­pé­ről beszélt -...

2021. október 5., 8:42

A Kapos­vár Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 42 éves kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben, aki...

2021. október 5., 8:11

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal az 50 éves fér­fi­val szem­ben, aki több­ször is...

2021. október 4., 8:17

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a 42 éves fér­fit, aki köz­te­rü­le­ten,...

2021. október 1., 10:16

1 2 3 33 34