Főoldal » Hírek » Somogy Megyei Főügyészség

A Somogy Megyei Főügyészség hírei

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt 33 éves fér­fit, aki...

2020. szeptember 9., 10:12

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a test­vér­párt, akik érté­ke­i­nek...

2020. szeptember 7., 8:25

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ta azt a külö­nös vissza­eső fér­fit, akit a...

2020. szeptember 4., 8:04

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség 18 rend­be­li bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel vádol­ta azt a fia­tal­ko­rú fiút, aki­vel szem­ben a Kapos­vá­ri...

2020. szeptember 3., 8:56

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel vádol­ja azt a 43 éves nőt, aki fel­ső­fo­kú képe­sí­té­se iga­zo­lá­sá­ra egy hamis...

2020. augusztus 31., 8:12

Nagyobb vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség egy férfi ellen, aki a 2018-as...

2020. augusztus 29., 7:56

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben,...

2020. augusztus 27., 8:24

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­val egye­ző­en keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te és kábí­tó­szer...

2020. augusztus 26., 8:15

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re, üzlet­sze­rű­en és dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt...

2020. augusztus 25., 8:22

1 2 31 32 33 34