Főoldal » Hírek » Somogy Vármegyei Főügyészség

A Somogy Vármegyei Főügyészség hírei

A Somogy Vár­me­gyei Főügyész­ség tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a húszas...

2023. február 8., 8:43

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség épü­let ren­del­ke­zés­re bocsá­tá­sá­val elkö­ve­tett pros­ti­tú­ció elő­se­gí­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat...

2023. február 6., 8:58

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a fiú­val szem­ben, aki­nek 14...

2023. február 3., 8:28

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a nővel szem­ben, aki az idő­köz­ben elhunyt élet­tár­sa után járó...

2023. február 1., 8:05

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség több rend­be­li, kisebb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a buda­pes­ti fér­fi­val...

2023. január 30., 8:43

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki fáradt­sá­ga miatt súlyos...

2023. január 27., 8:26

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a két fiú­val és...

2023. január 25., 8:19

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a...

2023. január 23., 8:03

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a für­dő­szo­bá­ba zárta az idős sér­tet­tet, amíg el nem vette...

2023. január 20., 7:54

1 2 58 59