Főoldal » Hírek » Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség hírei

A vád szerint a vádlottnak a puska nem megfelelően végzett kibiztosítása során véletlenül leadott lövése eltalálta a 2 km-rel errébb, egy családi ház udvarán tartózkodó sértettet.

2021. szeptember 1., 8:28

Álrab­lás­sal akar­ta ellep­lez­ni egy pénz­szál­lí­tó cég alkal­ma­zott­ja azt, hogy hóna­po­kon át közel 15 mil­lió forin­tot tulaj­do­ní­tott el a rábí­zott...

2021. augusztus 23., 11:42

Egy évre fel­füg­gesz­tet­te az eljá­rást a Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség azzal a fér­fi­val szem­ben, aki­nek póráz nél­kül sétá­ló kutyá­já­tól egy másik...

2021. augusztus 4., 8:50

Köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt soron kívül bíró­ság elé állít­ja a Kis­vár­dai Járá­si Ügyész­ség azt a fér­fit, aki az őt...

2021. augusztus 4., 8:37

Bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­vel vádol több sze­mélyt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség, akik egy...

2021. július 15., 9:10

A Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség bíró­ság elé állít­ja azt a 16 éves fiút, aki ápri­lis 24-én az esti órák­ban a Záhony-Nyíregyháza útvo­na­lon köz­le­ke­dő...

2021. június 24., 8:44

Élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség azt a 25 éves köl­csei fér­fit, aki itta­san az ágyon fekvő...

2021. június 22., 9:04

Külön­le­ges jog­rend ide­jén elkö­ve­tett rém­hír­ter­jesz­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja a Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség azt a fér­fit, aki 2020. novem­ber...

2021. június 21., 8:32

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint közel 15 mil­lió forin­tot vett el a rábí­zott összeg­ből egy pénz­szál­lí­tó cég alkal­ma­zott­ja, majd azt állí­tot­ta, hogy...

2021. június 3., 12:52

1 2 4 5