Főoldal » Hírek » Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség hírei

Til­tott állat­vi­a­dal szer­ve­zé­sé­vel, vala­mint állat­kín­zás bűn­tet­té­vel vádol a Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség nyolc sze­mélyt, akik...

2021. december 14., 9:11

Vádat emelt a Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség azzal a fér­fi­val szem­ben, aki alko­holt fogyasz­tott és köz­ben nyug­ta­tót is bevett, majd úgy köz­le­ke­dett...

2021. december 8., 9:01

Vádat emelt a Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség azzal a fér­fi­val és tár­sá­val szem­ben, aki gép­ko­csi­já­val neki­to­la­tott édes­any­ja házas­tár­sá­nak,...

2021. december 2., 8:41

Ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja a Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség azt a fér­fit, aki az egyik helyi presszó­ban nagyobb...

2021. november 19., 8:44

Vádat emelt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség egy férfi ellen, aki az élet­tár­sát külö­nös kegyet­len­ség­gel meg­öl­te, apó­sát meg­szúr­ta, közös...

2021. november 18., 9:07

A letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­za a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség annak a fér­fi­nak, aki a gond­ok­ság alatt álló sér­tet­tet dol­goz­tat­ta, majd...

2021. november 9., 8:39

Ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja az ügyész­ség azt a nyír­egy­há­zi fér­fit, aki a tol­va­jok­tól úgy akar­ta meg­vé­de­ni a csa­lá­di...

2021. október 27., 9:04

1 2 5 6