Főoldal » Hírek » Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség hírei

Figyel­met­le­nül haj­tott ki az egyik telep­ről a főút­ra a gya­nú­sí­tott gép­ko­csi­já­val és össze­üt­kö­zött a sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő sér­tet­tel. Az...

2023. május 26., 9:49

Külö­nös kegyet­len­ség­gel, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja az ügyész­ség azt a fér­fit, aki az...

2023. május 25., 9:27

Vádat emelt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vár­me­gyei Főügyész­ség egy férfi ellen, aki 2022. szep­tem­ber 30-án a haj­na­li órák­ban a laká­su­kon hús­klop­fo­ló­val és...

2023. május 22., 8:50

15 év fegy­ház­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott az ügyész­ség annak a fér­fi­nak, aki egy vesze­ke­dés után ben­zi­nes palac­kot dobott a hara­go­sa házá­ra úgy, hogy az...

2023. május 16., 11:15

Vádat emelt az ügyész­ség egy 25 éves férfi ellen, aki tavaly, egy nyári éjsza­kán fel­gyúj­tot­ta a fel­újí­tás alatt álló, műem­lék­nek minő­sü­lő kis­vár­dai...

2023. április 5., 9:21

Ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vár­me­gyei Főügyész­ség azt a fér­fit, aki szó­ra­ko­zás köz­ben vitá­ba keve­re­dett...

2023. április 4., 9:40

Itta­san, eltil­tás hatá­lya alatt vezet­ve oko­zott bal­ese­tet egy gép­ko­csi­ve­ze­tő Nyír­bá­tor­ban, majd mielőtt elhagy­ta volna a hely­színt, egy kis­ko­rú uta­sát...

2023. március 14., 8:28

Ittas­sá­ga miatt nem ész­lel­te az őt előző gép­ko­csit a segédmotor-kerékpárral köz­le­ke­dő férfi, ezért a gép­ko­csi­nak ütkö­zött, majd az árok­ban kötött ki. A...

2023. február 3., 8:30

Vádat emelt a Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség egy férfi ellen, aki az M3-as autó­pá­lyán egy lerob­bant kis­te­her­gép­ko­csi men­té­sét végző autó­men­tő...

2023. január 24., 9:22

1 2 9 10