Főoldal » Hírek » Szegedi Fellebbviteli Főügyészség

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség hírei

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta a letar­tóz­ta­tást fenn­tar­tó...

2021. szeptember 17., 8:57

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tást fenn­tar­tó hatá­ro­zat hely­ben­ha­gyá­sát. A fér­fit sze­xu­á­lis...

2021. szeptember 16., 10:27

A fér­fit a bíró­ság - nem jog­erő­sen - 7 év 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, töb­bek között azért, mert kis­ko­rú gyer­me­ké­vel foly­ta­tott...

2021. szeptember 15., 9:11

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség súlyo­sabb, fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a gyu­lai fér­fi­nak az...

2021. szeptember 14., 8:40

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség indítványával egyezően a Szegedi Ítélőtábla helybenhagyta a letartóztatása fenntartását a szentesi elkövetőnek.

2021. szeptember 13., 9:16

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség mint har­mad­fo­kon eljá­ró ügyész­ség a hiva­ta­los sze­mély által elkö­ve­tett közokirat-hamisítás bűn­tet­te és hamis...

2021. szeptember 7., 9:49

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fenn­tar­tot­ta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ra irá­nyu­ló...

2021. szeptember 6., 9:50

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en, a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta a Gyu­lai Tör­vény­szék...

2021. szeptember 3., 9:36

A kiskunhalasi elkövetőt a bíróság elsőfokon, nem jogerősen, emberölés bűntettének kísérlete miatt nyolc év börtönbüntetésre ítélte.

2021. szeptember 2., 8:41

1 2 19 20