Főoldal » Hírek » Szegedi Fellebbviteli Főügyészség

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség hírei

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te miatt nem jog­erő­sen elítélt sze­ge­di férfi bün­te­té­sé­nek a...

2022. január 17., 8:15

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta az aljas indok­ból, külö­nös...

2022. január 12., 8:21

Az Auszt­ri­á­ban élő fér­fit és tár­sát a bíró­ság kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt 14 év, vala­mint 8 év 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt. A...

2022. január 6., 8:31

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség ered­mé­nye­sen indít­vá­nyoz­ta a Sze­ge­di Íté­lő­táb­lá­nál, hogy az első­fo­kú bíró­ság ügy­dön­tő...

2021. december 15., 8:37

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta a Sze­ge­di Íté­lő­táb­lá­nál, hogy marad­jon letar­tóz­ta­tás­ban az a...

2021. december 15., 8:34

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la hely­ben hagy­ta annak a fér­fi­nak a bün­te­té­sét, akit a...

2021. december 9., 9:05

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la súlyo­sí­tot­ta annak a fér­fi­nak a bün­te­té­sét, aki...

2021. december 8., 8:44

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­té­sek súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a kábí­tó­szer­rel keres­ke­dő hét vád­lot­tal szem­ben. Az...

2021. december 2., 8:43

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bíró­ság vég­zé­sé­nek a hely­ben­ha­gyá­sát - azaz a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sát - indít­vá­nyoz­ta azzal a...

2021. november 30., 9:02

1 2 22 23