Főoldal » Hírek » Szegedi Fellebbviteli Főügyészség

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség hírei

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a pénz­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt 6 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 6 év köz­ügyek­től...

2020. november 24., 8:21

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség indítványának megfelelően a Szegedi Ítélőtábla helybenhagyta a nevelt gyermekét szexuálisan molesztáló vádlott letartóztatását fenntartó...

2020. november 20., 7:22

A a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék az ille­té­kes­sé­gét kifo­gá­so­ló és az ügy­nek a Szom­bat­he­lyi Tör­vény­szék­hez tör­té­nő átté­te­le iránt...

2020. november 19., 9:02

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en tovább­ra is fenn­tar­tot­ta a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék...

2020. november 13., 8:54

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en indo­kolt­nak tar­tot­ta a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la annak a gyo­ma­end­rő­di...

2020. november 12., 8:04

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék íté­le­té­nek a meg­vál­toz­ta­tá­sá­ra és a sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te...

2020. november 11., 8:15

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság fenn­tar­tot­ta annak a cibak­há­zi fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki ellen az ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san...

2020. november 6., 8:49

A pénz­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt indult bűn­ügy­ben a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség...

2020. november 2., 8:34

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt annak a szerb-horvát állam­pol­gár­sá­gú...

2020. október 30., 9:01

1 2 4 5