Főoldal » Hírek » Szegedi Fellebbviteli Főügyészség

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség hírei

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a csa­lás bűn­tet­te miatt nem jog­erő­sen elítélt sze­ge­di férfi ügyé­ben az íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett...

2022. június 14., 9:23

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék a szerb-montenegrói állam­pol­gár­sá­gú fér­fit kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt 6 év 6 hónap...

2022. június 1., 8:26

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú ügyész­ség­ként a fele­sé­ge volt élet­tár­sát bán­tal­ma­zó férfi bün­te­té­sé­nek...

2022. május 23., 8:15

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­té­sek súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta egy Békés megyei város refor­má­tus egy­ház­köz­sé­gé­nek...

2022. május 18., 8:54

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta a sze­xu­á­lis erő­sza­kot elkö­ve­tő szen­te­si fér­fi­val szem­ben kisza­bott...

2022. május 5., 8:10

A bíró­ság a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en súlyo­sí­tot­ta annak a fér­fi­nak a bün­te­té­sét, aki a nehéz...

2022. május 4., 8:20

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség ará­nyos­nak tart­ja az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott bün­te­tést annak a román állam­pol­gár­sá­gú...

2022. április 27., 8:33

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Gyu­lai Tör­vény­szék íté­le­té­nek meg­vál­toz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt annak a fér­fi­nak az ügyé­ben, akit...

2022. április 12., 8:45

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta három sze­ge­di fér­fi­nak az ügyé­ben. Az elkö­ve­tő­ket a...

2022. március 11., 8:20

1 2 24 25