Főoldal » Hírek » Szegedi Fellebbviteli Főügyészség

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség hírei

A kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt indult bűn­ügy­ben a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy kis­kun­ha­la­si pár...

2023. március 8., 9:25

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség ará­nyos­nak tart­ja az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott bün­te­tést annak a két fér­fi­nak az ügyé­ben, akik...

2023. február 17., 8:28

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú ügyész­ség­ként súlyo­sabb bün­te­tést indít­vá­nyoz azzal a Békés vár­me­gyei fér­fi­val szem­ben, akit...

2023. február 16., 8:56

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­té­sek súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a kábí­tó­szer­rel keres­ke­dő Békés vár­me­gyei...

2023. február 10., 8:37

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú ügyész­ség­ként a minő­sí­tés meg­vál­toz­ta­tá­sa mel­lett az első­fo­kú íté­let...

2023. február 3., 8:35

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a tanyá­ján kan­na­bisz ültet­vényt neve­lő vád­lott bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sá­ra tett indít­ványt....

2023. január 25., 8:53

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség mint másod­fo­kú ügyész­ség az ügy­fe­le­it meg­ká­ro­sí­tó kar­ca­gi nő bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sá­ra...

2023. január 10., 10:27

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség súlyo­sabb bün­te­tést indít­vá­nyo­zott azzal a sze­ge­di fér­fi­val szem­ben, akit a bíró­ság ember­ölés bűn­tet­te...

2022. december 21., 9:20

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség súlyo­sabb bün­te­tést indít­vá­nyo­zott azzal a nővel szem­ben, akit a bíró­ság ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te és...

2022. december 5., 8:46

1 2 3 27 28