Főoldal » Hírek » Szegedi Fellebbviteli Főügyészség

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség hírei

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a Békés megyei elkö­ve­tő­nek a letar­tóz­ta­tá­sa hely­ben­ha­gyá­sát, akit a Gyu­lai...

2020. szeptember 29., 8:56

A kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt indult bűn­ügy­ben a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség két sze­ge­di férfi bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sá­ra...

2020. szeptember 22., 9:42

A Sze­ge­di Tör­vény­szék jogos véde­lem miatt fel­men­tet­te az erős fel­in­du­lás­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel vádolt nőt, aki halál­ra gázol­ta az...

2020. szeptember 21., 8:20

A Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en hely­ben­hagy­ta annak a deb­re­ce­ni fér­fi­nak a...

2020. szeptember 18., 9:11

A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en tovább­ra is fenn­tar­tot­ta annak a rákó­czi­fal­vai...

2020. szeptember 17., 8:28

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en hely­ben­hagy­ta a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la a Szol­no­ki Tör­vény­szék azon...

2020. szeptember 16., 10:11

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt adva hely­ben­hagy­ta a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék által koráb­ban...

2020. szeptember 15., 9:10

A csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult bűn­ügy­ben a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a másod­fo­kú átira­tá­ban...

2020. augusztus 24., 8:44

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Szol­no­ki Tör­vény­szék íté­le­té­nek a hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt annak a szol­no­ki fér­fi­nak az...

2020. augusztus 14., 8:44

1 2 25 26 27 28