Főoldal » Hírek » Tolna Megyei Főügyészség

A Tolna Megyei Főügyészség hírei

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság az elmúlt egy hét­ben több­szö­rö­sen minő­sí­tett – az ese­tek...

2021. november 18., 11:51

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás és több rend­be­li közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat tizen­egy,...

2021. november 10., 9:40

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy 40 éves óbá­nyai férfi ellen, aki 2019...

2021. november 5., 10:21

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság gyor­sí­tott eljá­rás­ban, bíró­ság elé állí­tás kere­té­ben,...

2021. október 29., 9:34

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy 33 éves decsi férfi és egy 34 éves szek­szár­di nő ellen. A pár...

2021. október 28., 10:25

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 51 éves olasz férfi ellen, aki­nek gép­ko­csi­ját tavaly szep­tem­ber­ben...

2021. október 27., 9:56

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 25 éves sükös­di férfi ellen, aki két megyén...

2021. október 15., 10:05

A Bony­há­di Járá­si Ügyész­ség ered­mé­nye­sen indít­vá­nyoz­ta annak az 55 éves nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki nyug­dí­ja kiegé­szí­té­se­ként árult...

2021. október 5., 9:04

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség 9 rend­be­li bűn­cse­lek­ménnyel, töb­bek között fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek...

2021. szeptember 30., 9:36

1 2 5 6