Főoldal » Hírek » Tolna Megyei Főügyészség

A Tolna Megyei Főügyészség hírei

A Szekszárdi Járási Ügyészség indítványt tett férfi letartóztatására, a bíróság egy hónapra elrendelte a kényszerintézkedést.

2021. szeptember 10., 9:56

A megalapozott gyanú szerint a huszonéves férfi 2020 júliusa óta folyamatosan követ el garázda jellegű, erőszakos cselekményeket.

2021. szeptember 8., 8:36

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség bíró­ság elé állí­tot­ta azt az 55 éves fér­fit, aki négy­szer veze­tett eltil­tás hatá­lya alatt. A vád­lot­tat a...

2021. augusztus 16., 10:39

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség a 2021. május 21. napja óta hatá­lyos új bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat A Bün­te­tő Tör­vény­könyv­ben sze­rep­lő új...

2021. augusztus 13., 9:31

A Paksi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja hét­vé­gén egy hónap­ra elren­del­te annak a 24 éves ukrán...

2021. július 20., 10:51

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja hét­vé­gén egy hónap­ra elren­del­te a rab­lás­sal...

2021. július 19., 10:30

A Paksi Járá­si Ügyész­ség 145 rend­be­li köz­ok­irat-hami­sí­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 58 éves buda­pes­ti férfi és továb­bi 112 sze­mély ellen. A...

2021. július 16., 10:47

Az ügy­fe­lek a főügyész­sé­get, a vele egy épü­let­ben talál­ha­tó Szek­szár­di Járá­si Ügyész­sé­get, vala­mint a megyé­ben műkö­dő többi járá­si...

2021. július 5., 12:13

Az első magyar kirá­lyi ügyész­sé­gi tör­vény 1871. júni­us 10-ei kihir­de­té­sé­nek évfor­du­ló­ja 1991 óta az ügyész­ség ünnep­nap­ja. Az idei évben a szer­ve­zet...

2021. június 14., 9:32

1 2 4 5