Főoldal » Hírek » Vas Megyei Főügyészség

A Vas Megyei Főügyészség hírei

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség ered­mé­nye­sen indít­vá­nyoz­ta annak a három ember­csem­pész­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki­ket 2022. május 28. nap­ján, Vas...

2022. június 30., 15:29

A Vas Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő idős asszonnyal szem­ben, aki 2021 júli­u­sá­ban, ott­ho­nuk­ban meg­öl­te az egész­sé­gi...

2022. június 8., 8:36

4 év 6 hónap végrehajtandó börtönbüntetést kapott.

2022. június 2., 13:26

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség ered­mé­nye­sen indít­vá­nyoz­ta annak az ember­csem­pész­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, akit 2022. május 28. nap­ján, Szom­bat­hely...

2022. május 30., 15:27

A Kör­men­di Járá­si Ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te...

2022. május 6., 13:32

A Vas Megyei Főügyész­ség tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re sze­xu­á­lis cse­lek­mény vég­zé­se érde­ké­ben erő­szak­kal és...

2022. május 5., 7:59

A Sár­vá­ri Járá­si Ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt...

2022. április 21., 8:45

A Vas Megyei Főügyész­ség előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat, azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2021...

2022. március 30., 8:52

A Kör­men­di Járá­si Ügyész­ség sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta annak a szerb fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2022. már­ci­us 19. nap­ján, éjjel,...

2022. március 22., 15:43

1 2 11 12