Főoldal » Hírek » Vas Megyei Főügyészség

A Vas Megyei Főügyészség hírei

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség ma állí­tot­ta bíró­ság elé azt az őri­zet­ben lévő magyar fér­fit, akit a rend­őr­jár­őrök a Szom­bat­hely mel­let­ti...

2022. január 20., 12:49

A Vas Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sát annak a nőnek, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2021 júli­u­sá­ban egy Vas...

2022. január 11., 8:06

A Szombathelyi Járási Ügyészség ma állítja bíróság elé a két férfit, akik tegnap 8 afgán és 1 török személyt akartak a magyar-osztrák határhoz szállítani.

2022. január 7., 13:49

A Kősze­gi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a román fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akit 2022. janu­ár 3. nap­ján Vas megyé­ben, Ólmod köz­ség­ben...

2022. január 6., 11:10

A Sár­vá­ri Járá­si Ügyész­ség ked­den állí­tot­ta bíró­ság elé azt az őri­zet­ben lévő szerb állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, akit a rend­őr­jár­őrök Vas...

2022. január 5., 10:45

A Kősze­gi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a nyo­mo­zá­si bíró vasár­nap elren­del­te annak az 5 román állam­pol­gár­nak – köz­tük egy 8 hóna­pos...

2021. december 13., 11:28

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség halá­los tömeg­sze­ren­csét­len­sé­get ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt...

2021. december 13., 9:02

A Vas Megyei Főügyészség másodfokú ügyészségként sikeresen indítványozta az elsőfokú ítélet megváltoztatását, és mindkét vádlott bűnösségének megállapítását a maradandó...

2021. november 24., 16:10

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség szer­dán állí­tot­ta bíró­ság elé azt az őri­zet­ben lévő fér­fit, akit a rend­őr­jár­őrök tet­ten értek Vas megyé­ben. A...

2021. november 18., 8:27

1 2 8 9