Főoldal » Hírek » Vas Megyei Főügyészség

A Vas Megyei Főügyészség hírei

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség szer­dán bíró­ság elé állí­tot­ta azt a fér­fit, aki három szír állam­pol­gárt szál­lí­tott a gép­ko­csi­já­val 2021....

2021. július 22., 8:41

A Vas Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint kéz­zel és bot­tal bán­tal­maz­ta a fején és...

2021. július 16., 11:03

A Vas Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 1996 decem­be­ré­ben a Vas megyei Ger­sek­arát...

2021. július 8., 14:15

A Kősze­gi Járá­si Ügyész­ség teg­nap állí­tot­ta bíró­ság elé azt az őri­zet­ben lévő három Békés megyei fér­fit, aki­ket a kősze­gi rend­őrök Ólmod köz­ség...

2021. július 6., 9:17

A Vas Megyei Főügyész­ség ügye­le­tes ügyé­sze vasár­nap indít­vá­nyoz­ta annak a len­gyel fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2021. július.1 nap­ján négy szír...

2021. július 5., 12:15

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás...

2021. július 1., 8:29

A Sár­vá­ri Járá­si Ügyész­ség a múlt héten pén­te­ken bíró­ság elé állí­tot­ta azt a fér­fit, akit a rend­őr­ség ked­den éjjel fogott el az M86-os autó­úton...

2021. június 29., 8:23

A Kősze­gi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak az ukrán fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akit pén­te­ken reg­gel fog­tak el. A férfi nagy sebes­ség­gel...

2021. június 28., 11:26

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség köz­ve­szély­oko­zás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő ukrán...

2021. június 25., 10:09

1 2 3 6 7