Főoldal » Hírek » Vas Vármegyei Főügyészség

A Vas Vármegyei Főügyészség hírei

A Sárvári Járási Ügyészség felfegyverkezve elkövetett rablás bűntettének kísérlete miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki megpróbált kirabolni egy dohányboltot.

2023. április 25., 8:00

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség ered­mé­nye­sen indít­vá­nyoz­ta annak a tuné­zi­ai állam­pol­gár­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki mene­kü­lés köz­ben...

2023. április 14., 10:21

A Vas Vár­me­gyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő mol­do­vai fér­fi­val szem­ben, akit...

2023. március 24., 8:31

A Vas Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik hóna­po­kon keresz­tül...

2023. március 8., 9:15

A Sár­vá­ri Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a szerb fér­fi­val szem­ben, aki egy bűn­szer­ve­zet tag­ja­ként...

2023. március 2., 9:30

A Vas Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a házas­pár­ral szem­ben, aki a vád sze­rint hóna­po­kon keresz­tül éhez­tet­te, bán­tal­maz­ta, elha­nya­gol­ta két...

2023. február 23., 8:40

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség az elfo­gás­tól szá­mí­tott egy hóna­pon belül bíró­ság elé állí­tot­ta a letar­tóz­ta­tá­sá­ban lévő azer­baj­dzsá­ni...

2023. január 26., 12:39

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta annak az azer­baj­dzsá­ni állam­pol­gár­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akit a rend­őr­jár­őrök...

2023. január 9., 9:54

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség ma állí­tot­ta bíró­ság elé azt az őri­zet­ben lévő szír fér­fit, akit a rend­őr­jár­őrök Vas vár­me­gyé­ben,...

2023. január 5., 14:48

1 2 13 14