Főoldal » Hírek » Vas Vármegyei Főügyészség

A Vas Vármegyei Főügyészség hírei

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség az elfo­gás­tól szá­mí­tott egy hóna­pon belül bíró­ság elé állí­tot­ta a letar­tóz­ta­tá­sá­ban lévő azer­baj­dzsá­ni...

2023. január 26., 12:39

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta annak az azer­baj­dzsá­ni állam­pol­gár­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akit a rend­őr­jár­őrök...

2023. január 9., 9:54

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség ma állí­tot­ta bíró­ság elé azt az őri­zet­ben lévő szír fér­fit, akit a rend­őr­jár­őrök Vas vár­me­gyé­ben,...

2023. január 5., 14:48

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség múlt héten indít­vá­nyoz­ta annak a román fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2022 decem­be­ré­ben ember­csem­pé­szés...

2023. január 5., 8:38

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség ma állí­tot­ta bíró­ság elé azt a letar­tóz­ta­tá­sá­ban lévő tuné­zi­ai állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, akit Vas...

2022. december 21., 13:44

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség ered­mé­nye­sen indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a 2022. évben,...

2022. november 21., 13:45

A Vas Megyei Főügyész­ség ered­mé­nye­sen indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki Szom­bat­he­lyen két haj­lék­ta­lan ruhá­za­tát...

2022. november 17., 14:56

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség nagyobb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en bűn­szer­ve­zet­ben is elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val...

2022. november 17., 8:27

A férfit a Szombathelyi Járásbíróság jogerősen 5 év börtönbüntetésre ítélte.

2022. november 3., 15:55

1 2 13 14