Főoldal » Hírek » Vas Vármegyei Főügyészség

A Vas Vármegyei Főügyészség hírei

A Vas Megyei Főügyész­ség ered­mé­nye­sen indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki Szom­bat­he­lyen két haj­lék­ta­lan ruhá­za­tát...

2022. november 17., 14:56

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség nagyobb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en bűn­szer­ve­zet­ben is elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val...

2022. november 17., 8:27

A férfit a Szombathelyi Járásbíróság jogerősen 5 év börtönbüntetésre ítélte.

2022. november 3., 15:55

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség külö­nö­sen nagy érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat...

2022. október 28., 8:56

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség ma állí­tot­ta bíró­ság elé azt az őri­zet­ben lévő szerb fér­fit, akit a rend­őr­jár­őrök Vas megyé­ben, Gen­csa­pá­ti...

2022. október 5., 13:19

A Vas Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 1996 decem­be­ré­ben, a Vas megyei Ger­sek­ará­ton kész­pén­zé­nek és arany­ék­sze­re­i­nek...

2022. szeptember 29., 8:42

A Vas Megyei Főügyészség ügyeletes ügyésze eredményesen indítványozta annak a két szerb embercsempésznek a letartóztatását, akiket 2022. szeptember 9-én Vas megyében fogtak el a...

2022. szeptember 12., 15:50

A Sárvári Járási Ügyészség eredményesen indítványozta négy embercsempész letartóztatását.

2022. szeptember 2., 10:55

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va, bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés...

2022. július 19., 10:33

1 2 3 13 14