Főoldal » Hírek » Veszprém Megyei Főügyészség

A Veszprém Megyei Főügyészség hírei

Súlyos egész­ség­rom­lást ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja az ügyész­ség azt a buda­pes­ti fér­fit, aki...

2022. január 19., 10:34

Kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy 24 éves nő ellen, aki olyan súlyo­san elha­nya­gol­ta...

2022. január 14., 9:36

Idős asszony sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy 17 éves lány ellen. A vád­irat sze­rint az álla­mi...

2022. január 12., 9:42

Elfo­gá­sát köve­tő napon bíró­ság elé állí­tot­ta a Tapol­cai Járá­si Ügyész­ség azt az ukrán ember­csem­pészt, akit a rend­őrök 2022. janu­ár 6-án haj­nal­ban...

2022. január 11., 9:15

Tizen­nyolc év alat­ti sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés­sel, gyer­mek­por­nog­rá­fi­á­val, zak­la­tás­sal és...

2022. január 7., 9:48

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elren­del­te annak a 35 éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki decem­ber 24-én este mell­ka­son...

2021. december 30., 8:45

A Veszprém Megyei Főügyészség indítványára a Veszprémi Járásbíróság nyomozási bírója letartóztatását rendelte el annak a 23 éves moldáv állampolgárságú férfinak, aki 2021....

2021. december 23., 10:22

A Veszprém Megyei Főügyészség indítványára letartóztatását rendelte el a Veszprémi Járásbíróság nyomozási bírója annak a 38 éves szerb állampolgárnak, akit a rendőrök 2021....

2021. december 22., 10:07

Sikkasztással, lopással, és számos más bűncselekmény elkövetésével vádolja a Veszprémi Járási Ügyészség azt a férfit, aki először a munkaadója sérelmére követett el vagyon...

2021. december 21., 9:54

1 2 19 20