Főoldal » Hírek » Veszprém Megyei Főügyészség

A Veszprém Megyei Főügyészség hírei

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt bíró­ság elé állí­tott egy ukrán állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, aki 2021. júni­us 17-én négy...

2021. szeptember 17., 9:39

Az Ajkai Járá­si Ügyész­ség a csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt bíró­ság elé állí­tott egy szerb...

2021. szeptember 14., 9:38

A vád szerint miután elvétette, hátramenetben próbált visszajutni az M7-es autópálya balatonvilágosi kihajtójához. A balesetben hatan sérültek meg.

2021. szeptember 9., 10:04

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak az 52 éves fér­fi­nak, aki az álta­la veze­tett bala­ton­fü­re­di éjsza­kai...

2021. szeptember 7., 10:31

Öten sérültek meg, a bíróság az ügyészség indítványára letartóztatta a férfit.

2021. szeptember 2., 14:29

A Veszprémi Járási Ügyészség végrehajtandó szabadságvesztés kiszabására tett indítványt.

2021. szeptember 2., 10:19

Egy gyer­mek volt az áldo­za­ta annak a köz­úti bal­eset­nek, amely miatt a bal­ese­tet okozó apa ellen emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség. A vád­irat sze­rint...

2021. augusztus 31., 10:52

Az ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt folya­mat­ban lévő bűn­ügy­ben a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a 26 éves fér­fi­nak a...

2021. augusztus 24., 9:52

Kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se és kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat az Ajkai Járá­si Ügyész­ség egy 38 éves anya ellen, a 29 éves pár­já­nak pedig...

2021. augusztus 13., 9:22

1 2 16 17