Főoldal » Hírek » Veszprém Vármegyei Főügyészség

A Veszprém Vármegyei Főügyészség hírei

A Veszp­rém Vár­me­gyei Főügyész­ség tizen­négy elkö­ve­tő­vel, köz­tük líbi­ai, román, szlo­vák, len­gyel és magyar állam­pol­gá­rok­kal szem­ben emelt vádat, akik...

2023. május 25., 14:41

Két­rend­be­li fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat az Ajkai Járá­si Ügyész­ség azzal a...

2023. május 22., 10:02

Köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség azzal a 27 éves...

2023. április 5., 8:26

A sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­nek súlyo­sab­ban minő­sü­lő esete miatt emelt vádat a Veszp­rém Vár­me­gyei Főügyész­ség azzal az 54 éves fér­fi­val szem­ben,...

2023. április 4., 10:22

Közúti veszélyeztetés bűntette miatt emelt vádat a Veszprémi Járási Ügyészség.

2023. március 1., 9:25

Köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség azzal a 48 éves sofőr­rel szem­ben, aki egy indo­ko­lat­lan féke­zés­sel...

2023. február 16., 9:08

A csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat az Ajkai Járá­si Ügyész­ség azzal a 21 éves román és 24 éves...

2023. február 9., 9:13

A Veszp­rém Vár­me­gyei Főügyész­ség kedv­te­lé­si célú állat­tar­tás­tól eltil­tás érde­ké­ben perli azt a 33 éves nőt, aki 2021 októ­be­ré­ben az egyik Somló...

2023. február 8., 9:29

Előre kiter­vel­ten, aljas indok­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­rém Vár­me­gyei Főügyész­ség azzal a 25...

2023. február 7., 9:29

1 2 29 30