Főoldal » Hírek » Veszprém Vármegyei Főügyészség

A Veszprém Vármegyei Főügyészség hírei

A Veszp­rém Vár­me­gyei Főügyész­ség kedv­te­lé­si célú állat­tar­tás­tól eltil­tás érde­ké­ben perli azt a 33 éves nőt, aki 2021 októ­be­ré­ben az egyik Somló...

2023. február 8., 9:29

Előre kiter­vel­ten, aljas indok­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­rém Vár­me­gyei Főügyész­ség azzal a 25...

2023. február 7., 9:29

Köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy Veszp­rém bel­vá­ro­sá­ban bün­te­tő­fé­ke­ző sofőr­rel szem­ben....

2023. január 17., 9:03

Köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy férfi ellen, aki 2021 őszén kis­te­her­gép­ko­csi­val szán­dé­ko­san...

2023. január 12., 9:01

Ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Veszp­rém Vár­me­gyei Főügyész­ség azzal a három fér­fi­val szem­ben, akik 2021 máju­sá­ban,...

2023. január 11., 8:58

Ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség azzal a 36 éves fér­fi­val szem­ben, aki egy évvel ezelőtt, ita­lo­zá­suk során,...

2022. december 13., 8:31

Több­rend­be­li lopás miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy olasz állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő 2019-ben lejárt úti...

2022. december 8., 9:22

Garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy férfi ellen, aki a veszp­ré­mi kór­ház bejá­ra­tá­nál lévő sorom­pó­val került...

2022. december 7., 8:56

Köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség az ellen a férfi ellen, aki a rend­őrök előli mene­kü­lé­se...

2022. november 29., 11:28

1 2 28 29