Főoldal » Hírek » Zala Megyei Főügyészség

A Zala Megyei Főügyészség hírei

A sér­tett ellen jogo­su­lat­lan pénz­ügyi tevé­keny­ség miatt folyik bün­te­tő eljá­rás, mert Nagy­ka­ni­zsán évek óta ille­gá­lis pénz­vál­tás­sal...

2020. november 27., 8:14

Egy 1976-ban szü­le­tett bün­te­tett becs­völ­gyei nő – a II.r. terhelt- 2018-ban köl­tö­zött a sér­tett­hez annak zala­eger­sze­gi, szív­he­gyi ingat­la­ná­ba....

2020. november 10., 10:22

A Zala Megyei Főügyész­ség vide­ó­üze­ne­te itt elér­he­tő. A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen. Egy 1976-ban szü­le­tett sár­hi­dai férfi moz­gá­sá­ban...

2020. október 21., 10:11

A Zala Megyei Főügyész­ség vide­ó­üze­ne­te itt elér­he­tő. A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen. Egy 1997-ben szü­le­tett zajki fia­tal­em­ber 2020 nya­rán...

2020. október 14., 8:08

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen. Három pakisz­tá­ni beván­dor­lót akart a deb­re­ce­ni mene­kült­tá­bor­ból Olasz­or­szág­ba csem­pész­ni az a...

2020. október 9., 8:13

A vide­ó­üze­net itt meg­te­kint­he­tő. A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen. Egy 1995-ben szü­le­tett becs­völ­gyei férfi 2016-ban a Becs­völ­gye, Fő utcai...

2020. október 8., 10:11

A Zala Megyei Főügyész­ség szó­vi­vő­jé­nek az ügy­ről készült vide­ó­üze­ne­te. A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen. A szlo­vén...

2020. október 2., 9:34

A 42 éves zala­ko­má­ri férfi élet­tár­si viszony­ban él pár­já­val, aki­vel közö­sen neve­lik a kap­cso­la­tuk­ból szár­ma­zó két kis­ko­rú gyer­me­ket és az anya...

2020. szeptember 15., 8:51