E-ÜGYINTÉZÉS

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.), valamint a kapcsolódó jogszabályok alapján az ügyészség 2018. január 1-jétől a szakmai feladatai ellátása során biztosítja az elektronikus ügyintézés szabályait egyrészt az arra kötelezett szervezetekkel, személyekkel másrészt az azt vállaló magánszemélyekkel való elektronikus kapcsolattartásban. Az E-ügyintézési tv. rendelkezéseit – főszabályként – a már folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A büntetőeljárásban viszont a 2017. december 31. után indult eljárások során alkalmazandók e szabályok.

Elektronikus ügyintézés
Az Ügyészség elkészítette azokat az elektronikus űrlapokat, amelyeken keresztül a jövőben tematikus beadványok küldhetők az ügyészségi szervezeteknek. Ezek az elektronikus ügyintézési kiindulóponton, a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (SZÜF), ún. Általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatásként (e-Papír) nyújthatók be az alábbi ügytípusokban:

Általános bejelentés (Ügyészség)
/Büntetőjogi, közérdekvédelmi és büntetés-végrehajtási ügyeken kívüli, általános jellegű vagy több szakterületet érintő beadványok és kérelmek./
LINK

Bejelentés büntetőügyben (Ügyészség)
/A büntető törvénykönyvben meghatározott bűncselekményekkel kapcsolatos feljelentések, jogorvoslati kérelmek, indítványok, kérelmek, külön nem nevesíthető egyéb beadványok, indítványok, észrevételek és bejelentések, így bármely megindítandó, megindult, folyamatban lévő vagy befejezett, a büntetőeljárásról szóló törvénnyel szabályozott büntetőeljárással összefüggő beadvány./
LINK

Bejelentés közérdekvédelmi ügyben (Ügyészség)
/Közérdekvédelmi szakterületen az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény (Ütv.) IV. fejezete szerinti ügyészi fellépés iránti kérelmek és egyéb beadványok, valamint az Ütv. 5. §-ának (3) bekezdése szerinti felülvizsgálat iránti kérelem./
LINK

Bejelentés büntetés-végrehajtás ügyben (Ügyészség)
/A büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti és jogvédelmi ügyészi hatáskörbe tartozó határozat, intézkedés vagy jogszabálysértő mulasztás miatt az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény (Ütv.) 5. §-ának (2) bekezdése szerinti kérelmek./
LINK

EGYÉB LINKEK
Elektronikus Ügyintézési Felügyelet (GYIK)
Ügyfélkapu
Cégkapu
Rendelkezési Nyilvántartás
e-Papír