Együttműködő szerveknek

Tisztelt Partnerünk!
Tájékoztatjuk, hogy 2020. szeptember 9. napjától visszavonásig az új koronavírus okozta járványhelyzet miatt az ügyészségre érkező papír alapú, illetve egyéb, nem elektronikus küldeményeket az esetleges fertőzésveszélyre tekintettel két (2) napra úgynevezett iratkaranténba kell helyezni, és a további ügykezelési intézkedéseket csak ezután lehet végrehajtani.
A fentiekre figyelemmel kérjük, hogy lehetőség szerint elektronikus úton forduljon az ügyészséghez. Az elektronikus ügyintézés lehetőségeiről és szabályairól az alábbiakban tájékozódhat.


 
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.), valamint a kapcsolódó jogszabályok alapján az ügyészség 2018. január 1-jétől a szakmai feladatai ellátása során biztosítja az elektronikus ügyintézés szabályait egyrészt az arra kötelezett szervezetekkel, személyekkel másrészt az azt vállaló magánszemélyekkel való elektronikus kapcsolattartásban. Az E-ügyintézési tv. rendelkezéseit – főszabályként – a már folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A büntetőeljárásban viszont a 2017. december 31. után indult eljárások során alkalmazandók e szabályok.

Az ügyészség 2018. január 1. napja óta a szakmai – azaz büntetőjogi, közérdekvédelmi és büntetés-végrehajtási – tevékenysége kapcsán az alábbi Hivatali Kapu kapcsolaton keresztül kommunikál.
Rövid név: UGYESZSEG
Teljes név: Legfőbb Ügyészség
KRID: 515115995

A kívánt kommunikáció módja: KÉR típusú címzés, KRX csomagformátum használata.

Az ügyészség szakmai tevékenysége és kapcsolattartása körében az ügyészségre érkező elektronikus iratok/küldemények előirányítása, a pontos címzetthez történő eljuttatása a címzett szervezeti egység azonosítására szolgáló egyedi kód („KÉR-azonosító”) alapján történik.

Az ügyészségi szervezeti egységek KÉR azonosítóit tartalmazó kódtáblázata az alábbi linken érhető el:
Ügyészségi címzési (KÉR) azonosítók teljes listája

Információátadási szabályzat – Magyarország Ügyészsége