Ügyfeleknek

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy 2020. szeptember 9. napjától visszavonásig az új koronavírus okozta járványhelyzet miatt az ügyészségre érkező papír alapú, illetve egyéb, nem elektronikus küldeményeket az esetleges fertőzésveszélyre tekintettel két (2) napra úgynevezett iratkaranténba kell helyezni, és a további ügykezelési intézkedéseket csak ezután lehet végrehajtani.
A fentiekre figyelemmel kérjük, hogy lehetőség szerint elektronikus úton forduljon az ügyészséghez. Az elektronikus ügyintézés lehetőségeiről és szabályairól az alábbiakban tájékozódhat.


Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.), valamint a kapcsolódó jogszabályok alapján az ügyészség 2018. január 1-jétől a szakmai feladatai ellátása során biztosítja az elektronikus ügyintézés szabályait egyrészt az arra kötelezett szervezetekkel, személyekkel másrészt az azt vállaló magánszemélyekkel való elektronikus kapcsolattartásban. Az E-ügyintézési tv. rendelkezéseit – főszabályként – a már folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A büntetőeljárásban viszont a 2017. december 31. után indult eljárások során alkalmazandók e szabályok.

Elektronikus ügyintézés
Az Ügyészség elkészítette azokat az elektronikus űrlapokat, amelyeken keresztül a jövőben tematikus beadványok küldhetők az ügyészségi szervezeteknek. Ezek az elektronikus ügyintézési kiindulóponton, a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (SZÜF), ún. Általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatásként (e-Papír) nyújthatók be az alábbi ügytípusokban:

Általános bejelentés (Ügyészség)
/Büntetőjogi, közérdekvédelmi és büntetés-végrehajtási ügyeken kívüli, általános jellegű vagy több szakterületet érintő beadványok és kérelmek./
LINK

Bejelentés büntetőügyben (Ügyészség)
/A büntető törvénykönyvben meghatározott bűncselekményekkel kapcsolatos feljelentések, jogorvoslati kérelmek, indítványok, kérelmek, külön nem nevesíthető egyéb beadványok, indítványok, észrevételek és bejelentések, így bármely megindítandó, megindult, folyamatban lévő vagy befejezett, a büntetőeljárásról szóló törvénnyel szabályozott büntetőeljárással összefüggő beadvány./
LINK

Bejelentés közérdekvédelmi ügyben (Ügyészség)
/Közérdekvédelmi szakterületen az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény (Ütv.) IV. fejezete szerinti ügyészi fellépés iránti kérelmek és egyéb beadványok, valamint az Ütv. 5. §-ának (3) bekezdése szerinti felülvizsgálat iránti kérelem./
LINK

Bejelentés büntetés-végrehajtás ügyben (Ügyészség)
/A büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti és jogvédelmi ügyészi hatáskörbe tartozó határozat, intézkedés vagy jogszabálysértő mulasztás miatt az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény (Ütv.) 5. §-ának (2) bekezdése szerinti kérelmek./
LINK

EGYÉB LINKEK
Elektronikus Ügyintézési Felügyelet
Ügyfélkapu
Cégkapu
Rendelkezési Nyilvántartás
e-Papír