Az első ügyészi törvény 1871. június 10-ei kihirdetésének évfordulója 1991 óta az ügyészség ünnepnapja. Az Ügyészség Napja alkalmából az Igazságügyi Palota Dísztermében tartott ünnepségen – díszvendégként – Dr. Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke és Dr. Polt Péter legfőbb ügyész mondott beszédet. A legfőbb ügyész ezt követően elismeréseket és pályadíjakat adott át.

Dr. Polt Péter legfőbb ügyész beszédében kiemelte azt a minőségi jellemzőkkel bíró közjogi kapcsolatot, mely az Alkotmánybíróságot és az ügyészséget a munkája során összeköti, továbbá kitért azokra az ügyészség szempontjából kiemelkedő jelentőségű alkotmánybírósági döntésekre, amelyeknél az Alkotmánybíróság a legfőbb ügyész indítványa alapján járt el.

Dr. Polt Péter legfőbb ügyész Magyarország Ügyészségével kialakított kiemelkedő és hatékony szakmai együttműködéséért Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke részére Pro Cooperatione Emlékérmet adományozott.

Kutatói pályafutásának elismeréséül egy nyugállományba vonult ügyészségi alkalmazott „Országos Kriminológiai Intézet emeritus kutatója” címben részesült.

A legfőbb ügyész a legmagasabb szakmai elismerést, az első koronaügyész, Kozma Sándor emlékére 1992-ben alapított Kozma Sándor-díjat nyolc, szakmai munkáját huzamosabb ideje az átlagot meghaladó színvonalon, elhivatottsággal végző ügyészségi alkalmazottnak adta át.

Ezt követte a Vargha Ferenc-díj átadása, amellyel az ügyészségi szolgálatban kiemelkedő teljesítményt nyújtó, tíz ügyészségi dolgozó munkáját ismerte el.

Kimagasló szakmai életútja elismeréséül tizenkettő ügyészségi kolléga Ügyészségi Emlékgyűrűt vehetett át.

Dr. Polt Péter legfőbb ügyész Magyar István-díjban részesített huszonkilenc ügyészségi alkalmazottat a kiemelkedő színvonalon és hivatástudattal végzett eredményes szakmai munkájáért.

Székely Ferenc-díjat három kimagasló teljesítményt nyújtó ügyészségi fogalmazó, alügyész kapott. Kilenc ügyészségi alkalmazott huzamos időn át nyújtott, kiemelkedő tevékenységét emléktárgy adományozásával ismerte el a legfőbb ügyész.

Kiváló munkavégzésére figyelemmel egy ügyészségi dolgozó „főtanácsos” címben részesült.

Az elismeréseket a legfőbb ügyész által Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázat tizenhét díjának átadása követte. Az Ügyészek Országos Egyesülete a tudományos pályázatra pénzjutalommal járó különdíjat ajánlott fel, melyet Dr. Matécsa Artemon, az Ügyészek Országos Egyesületének elnöke adott át.

Hozzászólások lezárva.