A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség fenntartotta a súlyosításért bejelentett ügyészségi fellebbezést, annak a bűncselekmény elkövetésekor még gyermekkorú vádlottnak az ügyében, aki 17 éves ismerősét – életveszélyesen megsebesítve – hasba szúrta.

A törvényszék a letartóztatásban lévő vádlottat életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt 2 év 4 hónap javítóintézeti nevelésre ítélte.

Az elkövetés idején mindössze 13(!) éves vádlott és a 17 éves sértett között már korábban igen rossz viszony alakult ki. Előfordult, hogy a sértett a vádlottat az ismerősei előtt bántalmazta, nyilvánosan megszégyenítette, amelyről még videofelvételt is készített.

A vádbeli napon ismét összetűzésbe kerültek egymással. A sértett odalépett a vádlotthoz, megragadta a nyakát, arcon ütötte, majd a védelmére kelt barátját is bántalmazta. Ekkor a vádlott hazament, magához vett egy böllérkést, visszatért a helyszínre, és megtorlásként a pengét közepesnél nagyobb erővel haragosának a hasába szúrta. A közvetlenül életveszélyes állapotba került fiatalember életét csak a sürgős műtét mentette meg.

Noha a vádlott az elkövetés idején az általános büntethetőségi életkort – a 14. életévét – még nem töltötte be, a Btk. ilyen súlyos bűntett elkövetőjét a 12. életév elérése után már büntetni rendeli. A nem kóros elmeállapotú vádlott értelmi színvonala alapján a bűncselekmény következményeinek felismeréséhez szükséges belátással is rendelkezett, ezért a törvényszék megállapította a bűnösségét.

A nem jogerős ítélet ellen a vádlott, védője és gyámja enyhítésért, az ügyészség azonban lényegesen hosszabb tartamú javítóintézeti nevelés alkalmazása érdekében fellebbezett.

A vádlott kedvezőtlen, ingerszegény családi környezetben, állandó szülői nevelés és felügyelet nélkül nőtt fel. Súlyos magatartási problémái miatt az iskolából eltanácsolták. Magántanulóként eddig csak a harmadik osztályt végezte el. Erkölcsi és szociális érzelmeiben súlyosan fejletlen fiatal. A társadalmi normákkal és viselkedésmódokkal ugyan tisztában van, de azokat magára nézve nem érzi kötelező erejű elvárásnak. Személyisége antiszociális irányba fejlődik.

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség a vádlott érdekében is bejelentett ügyészségi fellebbezést fenntartotta. A fiatalkorú vádlott személyiségének fejlődését a javítóintézetben iskolai tanulmányainak folytatása, valamint az intézeti szabályrendszer várhatóan elősegíti, de az eredményhez az ítéletben megállapított idő nem elegendő. A társadalomba beilleszkedésének elősegítése, a konfliktusok megfelelő kezelésének megtanulása a nevelő jellegű intézkedés tartamának növelésével érhető el.

A büntetőügyben másodfokú eljárásban a Debreceni Ítélőtábla határoz.

Hozzászólások lezárva.