A 2016-os év tapasztalatairól és kihívásairól tartott a tegnapi napon évértékelőt a Csongrád Megyei Főügyészség Dr. Belovics Ervin legfőbb ügyész helyettes jelenlétében.

Dr. Kopasz Zsolt főügyész kiemelte, hogy a főügyészség működésének tárgyi feltételei, így mindenekelőtt az ügyészségek elhelyezési körülményei megfelelőek, ezek közül is kiemelendőek a 2016-os év végén átadott és a Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség nyomozó ügyészi csoportjának is helyt adó Gyertyámos utcai épület 21. századi körülményei. A főügyész kiemelte, hogy a megye ügyészi szerveinek szakmai működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek kiválóak. Az ügyészség munkatársai törvényesen, szakszerűen, a rájuk vonatkozó eljárásjogi határidők betartásával, magas szakmai színvonalon látták el feladatukat.

Dr. Törő Sándor főügyészhelyettes a büntető jogi szakág tekintetében kiemelte, hogy az országos tendenciáknak megfelelően a megyében is csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma, amelyet a megyében speciálisan és időszakosan ellensúlyozott az, hogy a tavalyi év első felében a migrációs válsághelyzettel összefüggő büntető eljárások száma meghaladta a kétezret. Kiemelésre került többek között az is, hogy két esetben is nemzetközi nyomozó csoportot vezetnek a megye ügyészei egy prostitúciós és egy embercsempészettel kapcsolatos bűnszervezet ügyében. Megemlítette továbbá, hogy a tavalyi évben olyan közérdeklődésre számot tartó ügyben is vádemelés és az első fokú bírósági határozatok tükrében eredményes vádképviselet történt, mint a terrorcselekmény bűntette, a tömegzavargás résztvevőjeként elkövetett határzár tiltott átlépésének bűntette, valamint a 105 migráns sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt indult eljárások.

Dr. Herbel Krisztina közjogi főügyészhelyettes hangsúlyozta, hogy a 2015-ös kiemelkedő ügyérkezéshez képest csökkent az ügyek száma, ami elsősorban a magánjogi területen, a civil szervezettekkel kapcsolatos bírósági megkeresések visszaesésének köszönhető. A közjogi tevékenységhez tartozó másik két területen, a büntetésvégrehajtással és a szabálysértésekkel kapcsolatos ügyérkezés is csökkent, de jóval kisebb mértékben. Az ügyszámcsökkenéssel ellentétben ugyanakkor a kiemelt, nevesített ügyészi intézkedések száma arányaiban nőtt. A közjogi szakág tevékenysége keretében folyamatosan vizsgálta továbbá a környezetvédelem körében a büntetőjogi felelősségre vonás mellett vagy annak hiányában más hatósági eljárások kezdeményezésének lehetőségét, fokozott figyelmet fordított a kiskorúak jogainak és érdekeinek védelmére, amelyre a gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagság is kötelezi. Mindezeken túlmenően a fogyasztóvédelem körében a fogyasztóvédelmi hatósági határozatok törvényességét is ellenőrizte, a szerződési feltételek tisztességtelensége miatt jelzéssel éltek az ügyészek, illetve büntető eljárást is kezdeményeztek többek között.

Hozzászólások lezárva.